Categorieën

Service

'Uitzendbureaus hebben lak aan afspraken arbeidsmigranten'

'Uitzendbureaus hebben lak aan afspraken arbeidsmigranten'
Politiek

'Uitzendbureaus hebben lak aan afspraken arbeidsmigranten'

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 07-12-2018
  • Politiek
'Uitzendbureaus hebben lak aan afspraken arbeidsmigranten'
VLAARDINGEN – De uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten houden zich niet aan de afspraken met de gemeente Vlaardingen. Dat was de boodschap van fractievoorzitter Ivana Somers van Leefbaar Vlaardingen in de raad gisteren, waar gesproken werd over arbeidsmigranten en huisvesting. ,,De partners met wie wij grootschalige huisvesting doen, daar is de afspraak mee dat zij niet allerlei huizen zouden opkopen. Neemt u mij niet kwalijk, maar gaat u dadelijk even in een rondje door de wijk auto’s tellen. Het is wel degelijk zo dat die allerlei panden hebben opgekocht’’. Somers pleitte daarbij voor het maken van nieuwe afspraken met de convenantpartners, in het bijzonder de uitzendbureaus. Somers noemde specifiek uitzendbureau Tradiro. Wethouder Frans Hoogendijk vond, later die avond, het opnieuw screenen van de convenanten ook voor de hand liggend.

Opvallend afwezig gisteravond bij de behandeling van het agendapunt Huisvesting Arbeidsmigranten in de raad was de fractie Boers. Waar immers voorheen gesproken werd over (overlast van) arbeidsmigranten liet raadslid Ron Boers, ex-ONS Vlaardingen, altijd van zich horen. Of dat kwam dat voormalig medestander Frans Hoogendijk de verantwoordelijk wethouder in deze zaak was? In de wandelgangen liet Boers zich in ieder geval ‘ontvallen’  nog met allerlei (juridische)  stappen richting Hoogendijk, en vice versa, bezig te zijn.

Waar het gisteravond om ging waren de maatregelen voor het tegengaan van woonoverlast en het opkopen van panden ten behoeve van verhuur aan de doelgroep arbeidsmigranten. Hierover was al vaker gesproken in de raad door inwoners van Vlaardingen die met overlast te kampen hebben. Of door bewonersorganisaties zoals in Holy die het niet ‘zonder meer zagen zitten’ dat er tijdelijke huisvesting komt aan de Zwanensingel. In ieder geval moest de raad nu maar eens een definitief oordeel vellen over maatregelen richting overlast en huisjesmelkers. Het officiële stuk, de Startnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten, was al meer dan eens door de raad besproken en het college zat te wachten op een besluit. Welke kant moet het op?

Aan het eind van de avond leek nog niet helemaal duidelijk welke aanpak het eerst werd ingezet, omdat zo’n beetje alle mogelijkheden wel aan de orde waren geweest. Een betere controle op (over)bewoning, het beheer van de woonruimtevoorraad en het beter en intensiever gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden vormde al een goede start voor veel raadsleden. En nakijken wie eigenaar is van woningen bij het Kadaster lijkt ook niet al te ingewikkeld. Het college gaat deze zaken nu voor de raad uitwerken.