Categorieën

Service

AOV vraagt door over opening terrassen

AOV vraagt door over opening terrassen
Politiek

AOV vraagt door over opening terrassen

  • Redactie
  • 15-03-2021
  • Politiek
AOV vraagt door over opening terrassen
VLAARDINGEN - Het AOV is nog niet klaar met de opening van de terrassen op dinsdag 2 maart. Raadslid Nol Kloosterman vroeg burgemeester en wethouders eerder al om opheldering maar de antwoorden op zijn vragen leidden bij Kloosterman alleen maar tot meer vragen. ,,Uit de antwoorden op mijn vragen en interviews die u (burgemeester Bas Eenhoorn, red.) gaf, wordt steeds duidelijker dat u bent afgeweken van gemaakte afspraken over het handhaven van de openbare orde en veiligheid'', aldus het AOV-raadslid. ,,Regionaal was afgesproken geen dranken en spijzen toe te staan en zowel in de regio als landelijk is het beeld dat de terrassen al een half uur na opening weer werden gesloten.'' Hoe anders ging dat in Vlaardingen...

Met een set nieuwe vragen wil Kloosterman opheldering krijgen over de vraag waarom de Vlaardingse burgemeester de horeca wel alle ruimte gaf. ,,Waarom heeft u er niet voor gekozen - net als elders in het land - de aangekondigde protestacties kort te gedogen als ludieke actie en vervolgens snel op te treden?'' De afspraken die de burgemeester met de horeca maakte, zijn volgens Kloosterman voor raadsleden onnavolgbaar. ,,Die afspraken zijn nergens expliciet vastgelegd en dus op veel manieren uit te leggen.


De horecaondernemers hebben vooraf gecommuniceerd dat de actie zou plaatsvinden tussen 12.00 en 20.00 uur. ,,Uit de door u aan ons gestuurde tijdlijn spreekt u over een sluitingstijd van de terrassen van 18.00 uur maar feitelijk zijn de terrassen om 16.00 uur gesloten. Onnavolgbaar’’ aldus Kloosterman. ,,U stelt dat de horecaondernemers goed hebben meegewerkt aan de door de gemeente opgelegde voorwaarden aan de actie. Maar als dat zo is, hoe kan het dan dat de terrassen al om 16.00 uur moesten sluiten?’’

AOV Vlaardingen wil van de burgemeester weten of hij achteraf nog steeds vindt dat hij als handhaver van de openbare orde goed heeft gehandhaafd.