Categorieën

Service

Belangrijke stap in ontwikkeling Rivierzone

Belangrijke stap in ontwikkeling Rivierzone
Nieuws

Belangrijke stap in ontwikkeling Rivierzone

  • Redactie
  • 17-02-2022
  • Nieuws
Belangrijke stap in ontwikkeling Rivierzone
VLAARDINGEN - Het college heeft afgelopen dinsdag een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling van de Rivierzone. Deze ontwikkeling gaat gepaard met private investeringen van tussen de 800 miljoen en 1 miljard euro. Het gaat om de gebiedsvisie en de ontwerpbestemmingsplannen voor het eiland van Speyk, District U/Maaswijk-West, de Maasboulevard-Westhavenkade en voor dezonering van het industrieterrein Vulcaanhaven/ Koningin Wilhelminahaven.

Wethouder Ivana Somers (Bouwen en Wonen): ,,Met deze stap is de ontwikkeling van de Rivierzone weer een stuk dichterbij. Door het bouwen van 2450-3100 nieuwe woningen en rekening te houden met goede voorzieningen ontwikkelt de Rivierzone zich tot aantrekkelijk gebied waarin wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. In de historische context van de binnenstad, de haven en met een snelle verbinding naar Rotterdam en het strand van Hoek van Holland. Met de ontwikkelingen in de Rivierzone ontstaat een nieuwe stoere Vlaardingse stadswijk. In een rauwe omgeving met uitzicht op voorbijvarende zeeschepen en een industriële skyline.''

De gebiedsvisie gaat over hoe de Rivierzone zich binnen vijf tot tien jaar kan ontwikkelen. Hierin is aandacht voor gebouwen, functies en groen in het gebied en de ontwikkeling naar een hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied. In het gebied zijn verschillende ontwikkellocaties, met verschillende initiatiefnemers. Er liggen nu voor drie locaties ontwerpbestemmingsplannen. Een vierde bestemmingsplan gaat over dezonering, om geen ‘grote lawaaimakers’ toe te laten en woningbouw mogelijk te maken. Daarnaast zijn knelpunten in kaart gebracht in een milieueffectrapport die aangepakt moeten worden om de ontwikkelingen mogelijk te maken, met daarbij inzicht in en oplossingsrichtingen voor verkeers-, geluids-, geur- en wateroverlast.