Categorieën

Service

CDA, GroenLinks en SP roepen op ’t Hof groen te houden

CDA, GroenLinks en SP roepen op ’t Hof groen te houden
Politiek

CDA, GroenLinks en SP roepen op ’t Hof groen te houden

  • Redactie
  • 17-09-2022
  • Politiek
CDA, GroenLinks en SP roepen op ’t Hof groen te houden
VLAARDNGEN – Wees zuinig op ‘Hof. Die oproep doen het CDA, GroenLinks en SP in een gezamenlijke motie. De motie kreeg donderdagavond 15 september steun van de volledige Vlaardingse gemeenteraad. Directe aanleiding voor de oproep is de mogelijke bouw van een basisschool op de plek waar nu nog de afdeling Toezicht en Handhaving is gehuisvest. De raad wil dat ’t Hof groen blijft.

,,Vlaardingen is omringd door industrie en wegen, terwijl schone lucht essentieel is voor de gezondheid van de bewoners'', zegt Constantijn Stevens (CDA), initiatiefnemer voor de motie. ,,’t Hof is voor de Oostwijk en het centrum belangrijk. En in onze stad zijn al weinig echte parken'', vervolgt hij. Bescherming van ’t Hof past volgens het raadslid in het coalitieakkoord van onze gemeente: ,,Daarin hebben we hebben afgesproken dat we onze groene plekken in de stad behouden.’’

Neill Voorburg, fractieleider GroenLinks, deelt de zorgen: ,,Groen in de bebouwde omgeving verlaagt de temperatuur tijdens hete zomers. Dat is met het oog op de klimaatverandering een belangrijk effect.'' Willem de Man, die de motie namens de SP mee indiende, benadrukt de natuurhistorische waarde van het park.

De motie is bedoeld voor het behoud van ’t Hof. ,,Voor alle Vlaardingers is het van belang om een groene long binnen het centrum van de stad te hebben'', vinden Stevens, Voorburg en De Man.

Drs. A.J. van Noort Belastingadviseurs B.V.

Paul Henri Spaakring 2, Vlaardingen

Meer over Drs. A.J. van Noort Belastingadviseurs B.V. →