Categorieën

Service

Vrienden van ’t Hof opgelucht én bezorgd

Vrienden van ’t Hof opgelucht én bezorgd
Onderwijs

Vrienden van ’t Hof opgelucht én bezorgd

  • Redactie
  • 13-07-2023
  • Onderwijs
Vrienden van ’t Hof opgelucht én bezorgd

Nog altijd op de lijst voor de vestiging van een schoolgebouw.

VLAARDINGEN - ’t Hof is géén geschikte en logische locatie om een nieuwe school te bouwen. Dat is een van de uitkomsten van nieuw, onafhankelijk onderzoek naar mogelijke onderwijslocaties. De Vrienden van ’t Hof, die zich eerder fel keerden tegen plannen om een fusieschool van twee verdiepingen te bouwen in het stadspark, zijn opgelucht over die bevinding. Tegelijk houden ze zorgen.

,,Dit is een veel beter rapport'' zegt voorzitter Jan van der Kolk van de Vrienden van ’t Hof, die vorig jaar nog furieus reageerden op de plannen van het college en nieuw onderzoek eisten. ,,Afgelopen zomer was dit volgens het college nog dé toplocatie voor nieuwbouw. Nu blijken heel veel andere locaties wel degelijk geschikter.''

De onderzoekers wijzen namelijk op een reeks problemen bij de locatie in ‘t Hof: bouwvlak te klein, maximale goothoogte van drie meter problematisch, wegen te smal, bereikbaarheid onvoldoende, onvoldoende parkeerplaatsen, verslechtering van de waterberging, enzovoort, enzovoort. Op de criteria ‘groen en water’ en ‘natuurwaarden’ behaalt de locatie in ’t Hof zelfs de slechts mogelijke score; het groen zou zwaar lijden onder bebouwing.

De Vrienden hebben steeds betoogd dat de locatie in ’t Hof onvervreemdbaar onderdeel is van het stadspark en behoort tot de officiële hoofdgroenstructuur. In antwoord op technische vragen van de PvdA erkent het college nu dat dit juist is. Maar toch heeft Van der Kolk nog steeds grote zorgen. Gemeente en raad hebben 53 locaties laten onderzoeken op geschiktheid om er een school te vestigen. Daarvan zijn er 22 overgebleven op een shortlist. En daaruit zouden scholen die op zoek zijn naar onderkomen nu een top-drie moeten samenstellen.

Die shortlist van 22 telt nu liefst víjf groene locaties: behalve ’t Hof zijn dat Trimpad 32 en de locaties Wilhelminasingel, Maassluissedijk en Kesperweg. Allemaal zijn ze deel van de hoofdgroenstructuur. Voorbeeld: bij de locatie Park, Trimpad 32, schrijven de onderzoekers: ‘teveel groenelementen om te tellen'. Toch vindt het college dat deze locaties geschikt zijn voor nieuwbouw.

Van der Kolk: ,,Onze leus was: Geen bouw in ’t Hof! Maar je moet natuurlijk nérgens in Vlaardingen in het groen bouwen. De gemeenteraad wil ook helemaal niet dat daar gebouwd wordt. In februari lieten ze dat nog weten door massaal voor een amendement van GroenLinks te stemmen, over bescherming van het groen en biodiversiteit. Een amendement van de PvdA om meteen alle bouw in het groen onmogelijk te maken, haalde het maar nét niet, alleen maar omdat er twee raadsleden afwezig waren. En de Vlaardingers willen dit ook niet. Die willen niet kiezen tussen groen en onderwijs. Onze kinderen hebben dat allebei nodig!''

,,Is het groen in Vlaardingen nog wel in goede handen bij dit college?'', vraagt Van der Kolk zich dan ook af. ,,Als het aan het college ligt, mogen de drie schoolbesturen nu uit deze 22 kiezen. Ik zie in het plan van aanpak geen rol voor de gemeenteraad, en bewoners mogen pas helemaal op het einde nog wat meepraten over de inpassing van een en ander.'' Toch denkt Van der Kolk niet dat het zover komt. ,,Ik kan me niet vóórstellen dat de gemeenteraad zou instemmen met bouw op een van de groene locaties, laat staan in het Vlaardingse stadspark, een van de longen van onze stad.''

De Vrienden van ’t Hof wachten nu eerst af hoe de raad reageert op het rapport. ,,Want er zitten toch ook nog veel rare dingen in. We willen bijvoorbeeld weten waarom het rapport aan de locatie in ‘t Hof geen cultuurhistorische waarde toekent; het is nota bene beschermd stadsgezicht!'' zegt Van der Kolk. ,,En intussen blijven we erop aandringen dat de raad een fout uit het verleden herstelt. Want sinds 2014 is het de taak van gemeentes om de hoofdgroenstructuur te beschermen. Wij vragen het college dit nu te gaan doen.''