Categorieën

Service

De belangrijkste verzekeringen rond leven en dood

De belangrijkste verzekeringen rond leven en dood
In memoriam

De belangrijkste verzekeringen rond leven en dood

  • Ingezonden mededeling
  • 28-11-2023
  • In memoriam
De belangrijkste verzekeringen rond leven en dood

VLAARDINGEN - Het leven brengt bepaalde financiële risico’s met zich mee. Omdat je dingen kunnen overkomen, en door de keuzes die je bewust maakt. Tegen een deel van deze risico’s kun je je verzekeren. Zo dient iedereen die in Nederland woont verplicht een zorgverzekering af te sluiten, om niet in de financiële problemen te komen bij onverwachtse, hoge zorgkosten. Daarnaast zijn er ook de zogeheten levensverzekeringen. Dit zijn allerhande verzekeringen die betrekking hebben op het leven en de dood. Hieronder lees je meer over de belangrijkste verzekeringen op dit gebied.

Levensverzekeringen voor gebeurtenissen tijdens je leven

Levensverzekeringen kun je opsplitsen in twee verschillende soorten. Het eerste type sluit je af om gebeurtenissen tijdens je leven te verzekeren.

Denk aan een woonlastenverzekering om je hypotheek in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid te kunnen blijven betalen. Deze categorie omvat ook een aantal verzekeringen die je kunt afsluiten om te zorgen voor een aanvullend pensioen. Zoals een lijfrenteverzekering of een kapitaalverzekering. Dit laatste type verzekeringen is vooral interessant voor (het nog steeds groeiende aantal) ondernemers die geen aanvullend pensioen via een pensioenfonds opbouwen.

Levensverzekeringen als vangnet voor je nabestaanden

Het tweede type levensverzekeringen heeft betrekking op de financiële gevolgen van (voortijdig) overlijden.

Een van de bekendste verzekeringen op dit gebied is de overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering, die vaak wordt afgekort tot ORV, dekt de financiële gevolgen van overlijden. Heb je deze verzekering afgesloten en overlijd je gedurende de looptijd? Dan keert de verzekeraar je nabestaanden of andere begunstigden het vooraf afgesproken bedrag uit. Zij kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken om de huur of hypotheek te kunnen blijven betalen, of de kinderopvang of de studie van een kind.

Overlijden an sich is natuurlijk geen risico. Dat doet immers iedereen, vroeger of later. Maar precies díe onzekerheid over wanneer dit gebeurt, is een goede reden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Overlijd je namelijk gedurende je werkende leven, dan is het fijn dat je partner of kinderen gecompenseerd worden voor de wegvallende inkomsten.

De andere meest bekende verzekering binnen deze categorie vormt de uitvaartverzekering. Dit noemen ze ook wel eens een levenslange overlijdensrisicoverzekering. Hiermee dek je (gedeeltelijk) de kosten die je crematie of begrafenis met zich meebrengen. Omdat het al gauw om (tien)duizenden euro’s kan gaan, kun je deze verzekering afsluiten om je nabestaanden niet op te zadelen met de kosten van je uitvaart.

Het afsluiten van een levensverzekering: zo gemakkelijk is dat

Met een levensverzekering dek je dus bepaalde financiële risico’s af die zich gedurende je leven kunnen voordoen, of die kunnen ontstaan bij je overlijden. Voor een levensverzekering betaal je eenmalig of periodiek (maandelijks of jaarlijks) een premie. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal zaken. Het gaat onder meer over de hoogte van de uitkering, jouw gezondheid, de looptijd van de verzekering en je leeftijd op het moment van afsluiten. Online kun je de meeste levensverzekeringen eenvoudig vergelijken, en direct gemakkelijk en snel afsluiten bij verzekeraars. Heb je specifieke wensen, of is er sprake van een bijzondere persoonlijke situatie zoals een chronische ziekte? Vraag dan deskundig advies bij een verzekeringsadviseur.