Categorieën

Service

Pas eind dit jaar beleid voor deelscooters

Pas eind dit jaar beleid voor deelscooters
Nieuws

Pas eind dit jaar beleid voor deelscooters

  • Redactie
  • 09-06-2022
  • Nieuws
Pas eind dit jaar beleid voor deelscooters
VLAARDINGEN - Het stadsbestuur van Vlaardingen verwacht pas aan het einde van dit jaar beleid voor deelscooters. ,,Vlaardingen kijkt naar de landelijke ontwikkelingen en stelt het beleid samen met andere gemeenten op'', aldus burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de fracties Beter voor Vlaardingen, ChristenUnie SGP Vlaardingen en Heel de Stad over fout of hinderlijk gestalde deelscooters. 

,,Zoals bij meerdere gemeenten, die nog geen beleid hebben voor deelaanbieders, leggen we in goed overleg met de aanbieders afspraken vast in een zogenaamde 'gentlemen's agreement'. Sinds GO Sharing actief is in Vlaardingen wordt er conform deze afspraken elk kwartaal geëvalueerd'', aldus het college. Tijdens deze evaluatie deelt de aanbieder het aantal meldingen, klachten en het gebruik van de deelscooters. Vanuit de gemeente worden eventuele aandachtspunten ook onder de aandacht gebracht.

Met Felyx is een gentlemen's agreement in de maak, maar ook met dit bedrijf is er bij gemelde en/of geconstateerde overlast direct contact. Zodra het nieuwe beleid in werking treedt, vervallen de afspraken met de aanbieders en moeten zij een vergunning/ontheffing aanvragen en zich aan de dan geldende regels houden.