Categorieën

Service

Schulden in vroeg stadium aanpakken

Schulden in vroeg stadium aanpakken
Nieuws

Schulden in vroeg stadium aanpakken

  • Redactie
  • 09-06-2021
  • Nieuws
Schulden in vroeg stadium aanpakken
VLAARDINGEN - Vanaf 1 januari heeft de gemeente de wettelijke taak om contact op te nemen met inwoners met een betalingsachterstand voor bijvoorbeeld de huur of de zorgverzekering. Het in een vroeg stadium signaleren van schulden is vanaf die datum onderdeel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Mensen met geldproblemen wachten vaak (te) lang met het zoeken van hulp. Door in een vroeg stadium contact te zoeken met inwoners en hulp aan te bieden bij hun (beginnende) geldproblemen, kunnen hoge schulden voorkomen worden. Stroomopwaarts gaat dit doen en de gemeente heeft vandaag een plan hiervoor goedgekeurd.

Te lang wachten met hulp zoeken
,,Tot nu toe waren we als gemeente afhankelijk van inwoners tot deze de stap namen om hulp te vragen. Door al bij één betalingsachterstand met inwoners contact te zoeken met inwoners, kunnen we grotere geldproblemen voorkomen'', zegt wethouder Bart de Leede van armoedebeleid. ,,We weten dat mensen met geldproblemen gemiddeld vier tot vijf jaar wachten voor ze hulp zoeken. Schaamte, onbekendheid met de weg naar hulp, taalproblemen en andere zaken kunnen hierbij een rol spelen. Inwoners die schuldhulpverlening aanvragen bij Stroomopwaarts hebben gemiddeld vijftien schuldeisers en schulden zijn dan vaak al hoog.''

Hoe werkt dit?
Stroomopwaarts voert deze taak namens de gemeente uit en biedt inwoners met (beginnende) schulden hulp bij hun betaalproblemen. Inwoners krijgen een bericht als ze een betaalachterstand hebben waarin Stroomopwaarts hulp aanbiedt. Dit bericht kan een telefoontje zijn, maar ook een brief of een sms-bericht. Stroomopwaarts doet dit naar aanleiding van een melding van een organisatie. Denk hierbij aan zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningbouwcorporaties en waterleveranciers. Deze organisaties hebben hier landelijk en ook met gemeentes afspraken over gemaakt. 

Welke hulp biedt Stroomopwaarts?
De hulp die inwoners kunnen krijgen is afhankelijk van de situatie en kan bestaan uit het regelen van een betalingsregeling, maar ook kan het (tijdelijke) begeleiding en advies zijn. Soms is een huisbezoek ook wenselijk. Kijk voor meer informatie op www.stroomopwaarts.nl.

Stroomopwaarts MVS

Westnieuwland 6, Vlaardingen

Meer over Stroomopwaarts MVS →