Zorg over veiligheid Willem de Zwijgerlaan

14-05-2015 Gezond Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN  - Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad over het nieuwe zorgcentrum Parc Drieën-Huysen. Het staat er nog niet, maar om een begin met de bouw te maken moet het bestemmingsplan voor een deel van de grond aan de Willem de Zwijgerlaan officieel gewijzigd worden. Voorafgaand waren er vertegenwoordigers van omwonenden, de naastgelegen St-Jozefmavo en ook van de voor de zorg verantwoordelijke Zonnehuisgroep aanwezig.

Zonnehuisgroep spreekt met twee monden

De Zonnehuisgroep is natuurlijk een verklaard voorstander van nieuwbouw van Parc Drieën-Huysen, immers het huidige Drieën-Huysen ‘is een oud en versleten gebouw’, aldus de betrokken manager bedrijfsvoering. ,,Eigenlijk al minstens 5 jaar toe aan vervanging’’. Opvallend is het contrast in het treurige verhaal van de Zonnehuisgroep (denk toch aan al die arme hulpbehoevende ouderen, die in zo’n oud rotgebouw zitten !) als je dit eens legt naast de wervende reclameteksten op de website van Drieën-Huysen: ,, Drieën-Huysen ademt een echt Vlaardingse sfeer. U heeft de mogelijkheid de rust van uw eigen appartement op te zoeken. Wanneer u wilt, kiest u voor meer drukte. Die vindt u in de gezamenlijke huiskamer en tijdens de activiteiten.  Drieën-Huysen biedt u volop mogelijkheden om er even uit te zijn. In een sfeervolle ambiance eet en drinkt u op het Vriendenplein of in De Boei. In de Bazar kunt u terecht voor frisdrank, koekjes, wijn, cadeautjes, tijdschriften en meer. Verder zijn er een bibliotheek, een internetcafé, een kapper en een schoonheidsspecialist’’. Geen verkeerde plek om te wonen, toch ? Ze schrijven van wel bij de Zonnehuisgroep, maar ze zeggen van niet.

Hoe het ook zij, het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van de eerste fase: een zorgcomplex voor zwaar zorgbehoevende cliënten en sociale woningbouw in de vorm van aanleunwoningen en een 'zorgplint'. De tweede en derde fase voorzien in woningbouw. Tegen de plannen konden omwonenden en andere belanghebbenden bezwaar maken in zogeheten ‘zienswijzen’. Op de raadsvergadering lag al een voorstel klaar om al die zienswijzen ontvankelijk te verklaren maar…ze ook tegelijkertijd in één keer allemaal ongegrond te verklaren. Waar maakten de omwonenden en de school zich nu eigenlijk druk om?

Meer verkeer = onveiliger situaties

De bezwaren zaten hem vooral in het aantal verkeersbewegingen; een lange Willem de Zwijgerlaan die de wijk ontsluit, daar is veel verkeer. Nog veel meer als je er de 900 leerlingen van de Jozefmavo erbij optelt en dan komt straks ook nog het bouwverkeer erbij plus de bewoners, familie en de zorgverleners voor het nieuwe zorgcentrum.

Wethouder Versluijs vond het allemaal wel meevallen; verkeersstudies spraken over een groei van 56 verkeersbewegingen per 24 uur voor de eerste fase van de bouw (22 woningen). GroenLinks voorman Kees Borsboom vond het wel prima, die berekening over één etmaal van 24 uur, maar zag toch liever aangegeven hoe veilig of onveilig de piekmomenten waren: de spitstijden dat er veel verkeer tegelijkertijd gebruik maakt van de Willem de Zwijgerlaan.

Geen sportveld? Meer leerlingen over straat!

Een prima punt, en klaarblijkelijk nog niet meegenomen in de berekeningen, had directeur Simone Bos van de Jozefmavo: met het verdwijnen van het sportveld bij de school, daarop gaat gebouwd worden, moeten al die 900 leerlingen naar sportvelden elders. Een verveelvoudiging van het aantal verkeersbewegingen !

Ontsluiting van het nieuwe Zorgcentrum via de Holysingel is voor de omwonenden en andere betrokkenen de beste oplossing, liefst vanaf het moment dat er bouwverkeer aan het werk gaat. Binnenkort zal het als agendapunt ter bespreking (debat) in de raad behandeld worden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date