'Van een paard en een stokdove Vlaardinger'

20-05-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 20 mei 1902: 'Van een paard en een stokdove Vlaardinger'.

Als in 1902 een paard op hol slaat, kruist dat beest net het pad van een stokdove Vlaardinger die het beest totaal niet hoort aankomen.

Hedenmorgen had een zeer ernstig ongeluk plaats. Het paard van den heer C.F. van der Knaap ging op den Daijer, doordat de spie van het lemoen er uit schoot, met het lemoen op den loop en holde door de Kerksteeg over de Markt en door de Schoolstraat het West-Nieuwland in. Ongelukkig was daar juist de stokdoove H. Schilder die het hollende beest niet hoorde; met het treurig gevolg dat hij werd aangereden en vreeselijk aan het hoofd werd verwond. Een oor was er zelfs zoo goed als af.

De hoofdagent Vestiens en de agent Muste brachten den zwaar gewonden man per brancard naar het ziekenhuis en riepen terstond geneeskundige hulp in. De toestand van den ouden man is bedenkelijk. Nader is nog gebleken, dat ook een paar jongens bij die gelegenheid verwondingen hebben bekomen.

Gerelateerd