De ergste vermoedens worden bewaarheid

24-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 24 maart 1884: De ergste vermoedens worden bewaarheid.

Op 1 maart 1884 was in de krant al te lezen over de zorgen die er in Vlaardingen waren over het lot van twee schepen die maar niet terugkeerden van zee. Drie weken later staat het lot van deze schepen, de Cornelia en de Rijn, en hun bemanningen wel vast. Ook hierover wordt in de krant weer een bericht opgenomen.

Uit Vlaardingen wordt thans bericht, dat de twee loggerschepen Cornelia, schipper J. Storm, en de Rijn, schipper A. Hopman, met man en muis in de storm van 26 Januari moeten vergaan zijn. Niet minder dan 24 wakkere zeelieden hebben bij dezen ramp het leven verloren, allen in de kracht van hun leven. 

Terwijl de angst over het lange uitblijven met elken dag steeg, kwam zondagmorgen den 10en februari eensklaps het verblijdende bericht van den Hoek van Holland, dat de Cornelia inzeilende was. Weldra echter bleek die tijding eene vergissing te zijn. De vreugde van toen is dus in de diepste verslagenheid veranderd. Eene weduwe heeft hare twee zoons bij deze ramp verloren en blijft thans hulpbehoevend achter. 

Het fonds voor de zeelieden, dat voor eenige jaren werd opgericht, geeft wel eenige ondersteuning aan weduwen en weezen, doch door de vele verliezen in den laatsten tijd is geldelijke steun voor dat fonds zeer gewenscht. Wie helpen wil, helpe spoedig en zende zijne gaven aan het Visschers Weduwen- en Weezenfonds te Vlaardingen.

Gerelateerd