Landgoed Hoogstad definitief in de verkoop

09-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Het landgoed Hoogstad gaat in de verkoop. Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorwaarden voor de verkoop vastgesteld. De cultuurhistorische en monumentale waarden van het landgoed moeten behouden blijven, en het landgoed moet van blijvende meerwaarde zijn voor de stad en haar inwoners.

Landgoed Hoogstad is een bijzonder plekje in Vlaardingen. Een kleine groene enclave, ingeklemd tussen bedrijventerrein Hoogstad, de drukke Westlandseweg en Burgemeester Heusdenslaan en de A20. De tijd lijkt er stil te hebben gestaan. Het terrein, en de ondergrond waarop het monumentale complex staat, is een gemeentelijk archeologisch monument dat twee terpen bevat waaronder zich vermoedelijk archeologische resten bevinden.
Het terrein heeft een imposante oprijlaan die uitkomt op het grote erf van de boerderij, waarop een schuur, een garage en twee hooibergen staan. Op de garage staat een aantal duivenhokken. Deze herinneren aan één van de voormalige bewoners van het complex, dokter Cornelis Moerman. Achter de boerderij en het ernaast staande herenhuis ligt een hoogstamboomgaard met diverse fruitbomen. Na de dood van Moerman kwam het landgoed in bezit van de gemeente.

Gezien het bijzondere karakter van het landgoed heeft de gemeente, in een stedenbouwkundig programma van eisen, randvoorwaarden gezet waarbinnen het plan van potentiële toekomstige kopers moet vallen. Het accent ligt daarbij op de volgende punten:

• Toekomstbestendigheid;
• Meerwaarde voor de inwoners van Vlaardingen;
• Het complex moet een landmark zijn binnen Vlaardingen;
• De cultuurhistorische en monumentale waarden moeten behouden blijven.

Nu het college de voorwaarden vastgesteld heeft, wordt een makelaar aangetrokken om de verkoop namens de gemeente te begeleiden. Naar verwachting kan de verkoop in februari starten. Belangstellenden kunnen vervolgens binnen acht weken na publicatie een plan met bod indienen. De gemeente beoordeelt de ingediende plannen aan de hand van de onderdelen van het stedenbouwkundig programma van eisen. Bij de verkoop gaat de gemeente uit van de taxatiewaarde. Het gaat niet om de hoogste opbrengst, maar om de beste invulling voor dit bijzondere stukje Vlaardingen.

Gerelateerd