Sociale supermarkt failliet

04-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Sociale Super van Lopik aan de Vetteoordskade sloot vandaag definitief haar deuren. Moederorganisatie Coöperatie Vlaardingen Werkt gaat het faillissement aanvragen. De oorzaak ? De sociale supermarkt, waar mensen met een bijstandsuitkering voor de boodschappen voor de helft van de prijs konden kopen, wist onvoldoende eigen inkomsten te genereren. Het mes sneed daarbij aan twee kanten, want Vlaardingse werkelozen konden als er medewerker aan de slag, maar staan nu dus op straat.

Op 14 maart 2017 werd de sociale super nog trots geopend door toenmalig staatssecretaris Jetta Kleinsma, die het Vlaardingse initiatief volmondig prees. In het eerste jaar kon de onderneming daarbij nog rekenen op financiële ondersteuning van de gemeente, maar wel met de bedoeling dat de super op termijn ‘haar eigen broek kon ophouden’. De super bleef echter afhankelijk van giften van fondsen en andere weldoeners, maar kon het bedrijfsmatig niet waarmaken.

De Coöperatie Vlaardingen Werkt, waar de sociale super onderdeel van uitmaakt, ontving al in 2014 subsidie maar verkeert nu zelf ook in ‘zwaar weer’ en vroeg de gemeente kort geleden nog om extra financiële ondersteuning : een bedrag van bijna twee ton. Het college voelt daar echter niets voor. Andere onderdelen van Vlaardingen Werkt zijn onder meer een klusbedrijf en een ‘sociale kapper’ voor de minima. In hoeverre zij ook in hun voortbestaan bedreigd worden is nog onzeker. Over mogelijke verdere financiële ondersteuning, nodig om het voortbestaan van Coöperatie Vlaardingen Werkt en haar resterende onderdelen te verzekeren heeft uiteindelijk de gemeenteraad het laatste woord.

Gerelateerd