Wonen en werken op het Unileverterrein

18-04-2019 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Unilever verkoopt het Research & Development terrein aan de Olivier van Noortlaan in Vlaardingen aan de Van Adrighem Group. De Van Adrighem Group gaat het terrein benutten voor een combinatie van woon- en werkdoeleinden en het vervolgtraject in nauwe samenwerking met de gemeente Vlaardingen verder vormgeven.

In oktober 2016 kondigde Unilever aan dat zij haar R&D-activiteiten wilde verhuizen van de huidige locatie in Vlaardingen naar Wageningen, waar Unilever een onderdeel zal worden van het Foods eco-system op en rond de campus van de Wageningen University & Research (WUR). Unilever is gedurende de periode na 2016 in gesprek gegaan met de gemeente Vlaardingen, om ervoor te zorgen dat de nieuwe bestemming van het terrein ook past bij de wensen van de gemeente. 

De gemeente Vlaardingen heeft, samen met de Provincie en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gedurende het traject meegekeken of de visie strookt met de gemeentelijke uitgangspunten en is actief betrokken geweest vanuit haar wens om het terrein een gecombineerde woon- en werkbestemming te geven. 

Nu de verkoop van het terrein aan de Van Adrighem Group definitief is, heeft de gemeente Vlaardingen een intentieovereenkomst met de koper ondertekend, waarin zij afgesproken hebben ook voor het vervolg van het traject gezamenlijk op te trekken. In de intentieovereenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de visie tot een meer gedetailleerd plan. Een belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking door de Van Adrighem Group is het betrekken van de omgeving (bedrijven, bewoners, belangenorganisaties) bij de plannen. 

De visie schetst een toekomstbeeld op hoofdlijnen, daarbinnen wordt in overleg met alle betrokkenen tot een concrete uitwerking en invulling gekomen voor een optimale herontwikkeling van het Unilever-terrein.  De Van Adrighem Group is eigenaar van het naastgelegen voormalige Lever Fabergé terrein. Daarmee is een belangrijke stakeholder direct betrokken bij de herontwikkeling wat een optimale overgang tussen het werkgedeelte en woongedeelte van het plangebied bevordert.

Unilever start gedurende de zomer met de verhuizing richting Wageningen en verwacht dit project voor eind 2019 af te ronden.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date