Aanzet werkt aan band ouders en scholen

19-12-2014 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - Stichting Aanzet probeert op verschillende manieren de ouderbetrokkenheid op scholen te vergroten. Dit jaar hebben we in overleg met verschillende scholen een voorzichtige start gemaakt met ouderteams. Een ouderteam is een team, dat bestaat uit een paar ouders die het leuk vinden om een paar keer per jaar een activiteit te organiseren voor ouders én kinderen buiten schooltijd, in of rond school.

Het ouderteam van Integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander deed op 10 december jongstleden de aftrap in Vlaardingen en organiseerde een filmavond. Directeur Peter van der Windt verleende al zijn medewerking en hierdoor kon het team groots uitpakken met een rode loper, ballonnenboog, drinken en een popcornmachine.

De kinderen, die glunderend binnenkwamen, met rode wangen van opwinding, mochten kiezen uit één van de vier kerstfilms die vertoond werden. Er kwamen 166 kinderen mét hun vader of moeder op deze avond af. Het ouderteam werd ondersteund door enthousiaste ouders, medewerkers en de directeur van het kindcentrum. Wij hopen dat veel meer ouders geïnspireerd worden om iets te organiseren in hún school!

Gerelateerd