Nieuw flexrooster voor het Groen

16-01-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - (T)Huiswerkarm onderwijs, structuur en rust door minder leswisselingen en meer individuele begeleiding, zomaar enkele voordelen van het Flexrooster.

Lentiz | Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen is volop in beweging. De afgelopen jaren is er gestart met studieteams in de onderbouw, de SOK (School – Ouder – Kind) gesprekken en het vernieuwde mentoraat (Mission Possible). Doel bij deze veranderingen is om leerlingen te leren zelf steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. De volgende stap is het invoeren van het Flexrooster in het nieuwe schooljaar.

 

Uniek

Het Flexrooster is een uniek lesrooster dat ervoor zorgt dat leerlingen meer ruimte krijgen om op school te studeren en docenten meer tijd hebben om leerlingen te begeleiden. Bovendien heeft het nieuwe rooster minder leswisselingen en dus minder tijdverlies. Een nieuw lesuur duurt voortaan 80 minuten, zodat er effectiever en efficiënter met de leerstof kan worden omgegaan.

 

Zelf kiezen


Er worden 3 of 4 vakken per dag in blokken van 80 minuten gegeven. In combinatie met HWK (huiswerkklas) en SWT (studiewerktijd: studeren en bijles op school) zorgt dit ervoor dat leerlingen veel werk op school kunnen doen, samen met medeleerlingen en onder begeleiding van vakdocenten. Bovendien krijgen leerlingen zeggenschap over de invulling van hun rooster. Leerlingen kiezen zelf 5 SWT-uren en kunnen ook zelf bepalen bij wie ze de uren volgen, voor welk vak ze de uren volgen en wanneer ze deze uren volgen.

 

Visie

Het Flexrooster sluit heel goed uit aan op de visie van Lentiz | Groen van Prinstererlyceum op onderwijs: Bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers, die hun capaciteiten optimaal ontwikkelen en hun talenten tot ontplooiing brengen. Het invoeren van het Flexrooster helpt de school leerlingen nog beter op te leiden voor een plek in een samenleving die permanent verandert.

 

Meer informatie

Meer weten over ‘t Groen in Vlaardingen of het Flexrooster? Kijk dan op de website www.lentiz.nl/groenvanprinstererlyceum of kom naar de Open Dag op woensdag 1 februari.

Gerelateerd