Studiemiddag 'NT2 wat doe je ermee?' groot succes

09-01-2016 Onderwijs Advertorial

Dirkje Vernulft inspireert de deelnemers.

VLAARDINGEN - Woensdagmiddag 6 januari was het een drukte van belang in het ‘oude’ stadhuis van Vlaardingen. Ruim negentig mensen hadden zich aangemeld voor de studiemiddag: ‘NT2 Wat doe je ermee?’ 

Wethouder Ruud de Vries sprak de aanwezigen toe en onderstreepte het belang dat de gemeente hecht aan goed taalonderwijs aan kinderen waarvoor het Nederlands niet de eerste taal is. Dirkje van der Nulft, bekend van de methodiek Met Woorden in de Weer en LOGO3000 liet de deelnemers het belang van woordenschatonderwijs zien en ervaren. Een interactieve lezing over woorden en woordenschat. Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces. Kinderen hebben woorden nodig om te communiceren én om te leren. 

Daarna volgden twee rondes workshops:

Tweetalig opvoeden thuis - Hanneke Pot
Kinderen kunnen thuis meerdere talen tegelijk leren vanaf hun geboorte.
Wat zijn daarvoor de voorwaarden? Hoe gaat dat in zijn werk?
Hoe denken Vlaardingse ouders daarover?
(Recent onderzoek van Stichting Aanzet i.s.m. Hogeschool Inholland).

Total Physical Response - Hanneke Pot
Hoe kunnen we kinderen die ‘zonder Nederlands’ op school komen snel veel woorden leren? De gewone VVE- en taalmethoden zijn niet op deze inhaalslag berekend.
Total Physical Response is een aanpak die afgestemd is op deze doelgroep.
Wat zijn de leereffecten? De basisbeginselen van deze aanpak heb je met deze workshop snel te pakken. (Recent onderzoek door Hanneke Pot).

Interactieve verwerking - Dirkje van der Nulft
Wanneer kinderen nieuwe woorden aangeboden hebben gekregen is het van belang dat deze woorden een plekje krijgen in het eigen netwerk van de kinderen.
Een goede interactieve vraag zorgt ervoor dat leerlingen de kans krijgen om betekenisvol over de aangeboden woorden te spreken. Ervaar zelf hoe dat werkt…

Zien is Snappen - Aurora Smit – de Groot
Tijdens deze workshop gaan we vooral praktisch aan de slag. Wat leren onze leerlingen met deze methode? Wat is de kracht achter de aanpak? Hoe verloopt de doorgaande lijn? Wat we al wel weten is de inzet in de praktijk: kinderen leren onze grammatica op een pakkende en interactieve manier. Want voor iedereen geldt: Zien is Snappen!

Woorden in Prenten - Aurora Smit – de Groot
Wie vindt dat nou niet fijn? Heerlijk kijken en luisteren naar een prentenboek bij de juf in de klas. Maar wat als je de woorden niet kent en de essentie van het verhaal aan je voorbij gaat? Woorden in Prenten brengt het plezier dat prentenboeken brengen voor anderstalige kinderen binnen handbereik.

Logopedie en Meertaligheid - Peter Helderop
Een meertalige taalontwikkeling loopt anders dan de taalontwikkeling van één taal. Voor ouders, leerkrachten en andere betrokkenen bij een meertalig kind, is het belangrijk om te weten hoe je de meertalige ontwikkeling zo goed mogelijk kunt begeleiden. En wat is de rol van de logopedist bij deze begeleiding?

Taal in Blokjes - Matthijs en Alwin Meijs
U leert de methodiek en de materialen kennen van Taal in Blokjes. De nadruk zal liggen op het zelf oefenen van werkvormen voor lezen en spellen met de kleurcode van deze methodiek.

De deelnemers waren na afloop enthousiast over het gebodene en gingen geïnspireerd voor hun werk in de schoolpraktijk naar huis!

Enkele reacties:

“Ik heb veel informatie gekregen, erg interessant!”

“Wat een leuke workshop: lekker doen / bezig zijn / bewustwording / afleren van de toetsende vraag! En ervaren hoe het bij jezelf werkt.”

“Verhelderend, uitbreiding van kennis die ik meteen kan gebruiken.”

De organisatie van de middag was een coproductie van Stichting Aanzet en het Neveninstroomproject De Globe.

Gerelateerd