Complimenten van het CDA

01-03-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Het CDA grijpt op 1 maart de Nationale Complimentendag aan om een aantal Vlaardingers in het zonnetje te zetten: Bert Hessel, Jan Anderson en Cees Oosterom. Het zijn stadgenoten die zich verdienstelijk voor de  stad hebben gemaakt. Een groep van vijf CDA-kandidaten, onder wie lijsttrekker Jacky Silos,  deelt hen een persoonlijk compliment uit en vraagt tegelijk een andere Vlaardinger een compliment te geven. Zo ontstaat een mini-complimentenestafette.

Het CDA roept iedereen op hetzelfde te doen om zoveel mogelijk Vlaardingers op de Nationale Complimentendag een schouderklopje te geven. En dat mag best de buurvrouw zijn die tijdens de vakantie je kat te eten geeft, of de trainer van het jeugdteam van je kinderen. Er zijn veel Vlaardingers met bijzondere verdiensten. CDA-raadskandidaat Stephan Hopman: “Het draait om oprechte aandacht en persoonlijke waardering: dingen die niet te koop zijn, maar die de mens wel raken. Dat is ook de reden waarom het CDA het mantelzorgerscompliment terug wil. Mantelzorgers zetten zich in voor familieleden, vrienden of buren en verdienen daarom waardering. Samen zijn we de toekomst van Vlaardingen.” 

Bert Hessel krijgt een compliment als voorzitter van inloophuis De Boei. In het inloophuis kunnen mensen terecht die met kanker geconfronteerd zijn, en ook hun naasten of nabestaanden. De Boei biedt gelegenheid een praatje te maken met lotgenoten, maar ook om informatie en advies in te winnen en om sociale ondersteuning te krijgen. 

Jan Anderson is oprichter van het Streekmuseum Jan Anderson, waarvoor hij nog elke dag actief is. Daarnaast is Jan stadshistoricus, verzorgt hij lezingen en heeft diverse publicaties op zijn naam over de geschiedenis van onze stad.  

Cees Oosterom heeft als wethouder veel tot stand gebracht. Zo bleven Zorgpluswoningen bestaan.  De wijkteams zijn gaan draaien en er kwam een regeling waardoor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen toch kunnen sporten of met een schoolreis mee kunnen.  Verder zette Oosterom zich in voor het behoud van de sociale werkvoorziening, ondanks de bezuinigingen van het vorige kabinet.

 

Gerelateerd