GroenLinks neemt voorschot op Wietwet

21-02-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Vandaag is in de Tweede Kamer de ‘Wietwet’ aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk dat cannabis legaal verbouwd kan worden, onder toezicht van de overheid. De verkoop ervan vanuit coffeeshops werd al gedoogd maar de inkoop van cannabis/wiet door de eigenaren van coffeeshops was tot voor kort illegaal. Een vreemde constructie, waardoor de teelt van wiet vooral in en door het criminele circuit plaatsvond.

Hoewel D66 het wetsvoorstel inbracht is het in Vlaardingen vooral GroenLinks dat de ‘vlag uitsteekt’. Mogelijk wat voorbarig, want de wet moet ook nog eens door een meerderheid in de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Desondanks stellen GroenLinks raadsleden Kees Borsboom en Lianne van Kalken er al vragen over aan het college van burgemeester en wethouders. Daarbij wordt verwezen naar de motie van GroenLinks waarin het college opgeroepen wordt de mogelijkheden te onderzoeken om wiet legaal te telen. Van Kalken en Borsboom willen weten wat de stand van zaken is van het onderzoek dat de gemeente uitvoert naar aanleiding van de motie. Ook willen ze weten wat de consequentie van deze ‘wietwet’ zal zijn voor Vlaardingen en op welke termijn. Naar verwachting zal het college antwoorden dat de stemming over deze wet in de Eerste Kamer afgewacht wordt.

 

Gerelateerd