GroenLinks wil actie van college na milieuramp met stookolie

27-06-2018 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Het lekken van tonnen stookolie door een tanker van Odfjell afgelopen zaterdag heeft tot veel schade geleid voor honderden vogels in het bijzonder en het milieu in het algemeen. De schade is des te groter omdat aan de samenstelling van stookolie nauwelijks eisen worden gesteld, waarbij de olie dikwijls wordt bijgemengd met zeer giftige chemische stoffen.

GroenLinks Vlaardingen is geschokt, door de milieuramp en ook door het nog steeds ontbreken van deugdelijke wetgeving waarbij het gebruik en de samenstelling van stookolie aan banden wordt gelegd. Neill Voorburg, raadslid van GroenLinks: ,,De stookolie die in de Rotterdamse haven wordt gebunkerd is de meest vervuilende en goedkoopste ter wereld. Dit komt omdat de Nederlandse overheid geen adequate regels heeft opgesteld voor wat er in stookolie mag zitten. Door het gebruik van zeer smerige olie is de internationale scheepvaart verantwoordelijk voor een groot aandeel van de uitstoot van CO2, zwavel- en stikstofoxiden, fijnstof, roet, vluchtige organische stoffen en andere stoffen die de ozonlaag aantasten. Daarnaast kunnen de in deze brandstof voorkomende chemicaliën onder andere kanker, ademhalingsproblemen, ernstige ontstekingen en hartkwalen veroorzaken. Zo stoot de Emma Maersk, die geregeld in Rotterdam aanmeert, ruim zes keer zoveel zwavel uit dan alle auto's en vrachtwagens in heel Nederland’’.

Namens GroenLinks heeft Neill Voorburg een aantal vragen voorgelegd aan het college van B&W, waarbij hij er sterk voor pleit dat het college, samen met collega’s in de regio, de verantwoordelijke minister en gedeputeerde bij de Provinciale Staten aanspreekt op het ontbreken van adequate wet- en regelgeving. De bal ligt nu bij het college, in het bijzonder bij wethouders Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen (Economische Zaken en Havens) en Bart Bikkers van de VVD (Milieu). Bikkers heeft daarbij eerder gezegd dat het milieu bij de VVD in goede handen is.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date