SP Vlaardingen moet zelf de boer op!

31-01-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – De SP is onlangs een actie  gestart tegen de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima door het Hoogheemraadschap. Guido van der Wedden van de Algemene Waterschapspartij (AWP) vindt het een opmerkelijke stap van de SP en wethouder Arnout Hoekstra. Op zijn blog wordt de SP van antwoord gediend, dat we hierbij plaatsen. Dat kan nog een aardige discussie worden tussen de SP en de AWP !

 

,,De Vlaardingse wethouder Arnout Hoekstra (SP) start een actie tegen het besluit van Delfland de kwijtschelding voor minima van de belasting voor zuivering van rioolwater te schrappen. Uniek, een wethouder die een democratisch besluit van een ander bestuursorgaan niet kan verkroppen omdat hij het er niet mee eens is en een protestactie start. Wat de SP daarbij vergeet te vertellen is dat de SP bewust niet heeft mee gedaan aan de waterschapsverkiezingen en daarmee zelf hun achterban in de kou heeft laten staan.

Wethouder Hoekstra in het AD: ,,Wij hebben geprobeerd dit besluit tegen te houden door in te spreken en zienswijzen in te dienen. Nu blijkt dat zij zich daar niets van aantrekken wordt het tijd dat de bevolking zelf van zich laat horen.'' Via de website 'Delfland de pot op' kan bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar richt zich niet alleen tegen het afschaffen van de kwijtschelding, maar vraagt ook uitleg waarom het tarief voor zuivering in Delfland hoger is dan dat bij andere waterschappen en wat Delfland hier aan gaat doen.

Een van de redenen dat de zuiveringsbelasting in Delfland zo hoog is, is dat Vlaardingen al het regenwater via de stadsgracht overstort op het riool. Al dit regenwater wordt door de rioolwaterzuivering Groote Lucht in Vlaardingen gepompt, waardoor deze onnodige kosten maakt. Op de zuivering Harnaschpolder in Midden-Delfland is de verhouding rioolwater : rioolvreemdwater 1 :4 en op Groote lucht 1 :7 (jaargemiddelde). De vraag wat eraan te doen is eenvoudig te beantwoorden: de SP Vlaardingen zou er om te beginnen in de gemeenteraad eens op kunnen gaan aandringen aan deze situatie eindelijk iets te veranderen. Delfland de pot op? De SP moet zelf de boer op!

Door de afschaffing van de kwijtschelding op de zuiveringsheffing hoeven de tarieven voor de waterschapsbelasting dit jaar voor het eerst in jaren niet omhoog. Zo houden we het voor iedereen betaalbaar!’’

Guido van der WeddenGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date