Lezing over de ‘gewone zeeman’ in de 18e eeuw

14-02-2018 Uit Redactie

VLAARDINGEN - Hoe verging het de gewone zeeman in de achttiende eeuw? Hoe ging dat aanmonsteren? Hoe werkten en leefden ze aan boord? En wat vond het thuisfront daarvan? Op zondag 18 februari 2018 geeft professor Bruijn een lezing over dit thema in de theaterhal van Museum Vlaardingen, getiteld Zeeman in 18e-eeuws Nederland. Ook de Vlaardingse zeeman krijgt daarin aandacht. 

In 2016 publiceerde Jaap Bruijn een alom geprezen boek onder de treffende titel ‘Zeegang’. Het gaat niet over admiraals en zeeslagen, maar over de ‘gewone’ zeevarenden in de achttiende eeuw. De Republiek der Nederlanden kende vele maritieme takken van bedrijf: de marine, de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), de koopvaardij binnen Europa, de Atlantische vaart, de walvisvaart en de visserij. In de achttiende eeuw had Vlaardingen al een flinke zeegaande vloot. Het oudste Vlaardingse schepenlijstje werd in 1731 gepubliceerd door de boekhandelaar Abram van Berlyn die op de Hoogstraat gevestigd was. De vroegere Vlaardingse stadsarchivaris J. Hoogendijk Kz publiceerde de verkorte lijst in 1911 in het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw. Vlaardingen telde toen 62 haringbuizen, 20 hoekers en 10 koopvaarders. De oorspronkelijke lijst in handschrift, met vermelding van de boekhouders, stuurlieden of schippers en de scheepsnamen, ligt in het Stadsarchief van Vlaardingen in het archief van de Vlaardingse ambachtsheer. De zeevisserij was voor Vlaardingen de belangrijkste bedrijfstak, maar ook de koopvaardij naar de Oostzee en de Middellandse Zee was niet onbelangrijk. Ook werd er walvisvaart bedreven vanuit Vlaardingen, bijvoorbeeld door Abraham van der Linden, de bouwer van het museumpand.

De lezing begint om 14.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 7,50 (incl. entree museum, koffie/thee, drankje na de lezing). Met Rotterdampas, Museumjaarkaart of Vriendenkaart krijgt u een korting van € 4,00. In verband met catering graag aanmelden op email n.ruijs@museumvlaardingen.nl of tel. 010-4348722. Het boek ‘Zeegang’ is na de lezing bij de auteur te koop (€ 25,00).

Gerelateerd