Ongekende Paden

14-04-2016 Uit Redactie

Stadsdichter Look J. Boden droeg afgelopen woensdag vóór aanvang van het Groot Vlaardings Dictee een gedicht voor ter ere van het Educatief Archeologisch Erf. De Federatie Broekpolder gaat dit project vanaf aankomende zomer uitvoeren. Het Erf wordt een soort openluchtmuseum, met allerlei gebouwen uit diverse perioden uit de geschiedenis. Er is ruim plaats voor de wereldberoemde Vlaardingencultuur, de naam die wordt gegeven aan de bodemvondsten uit de oertijd. Ook elders worden zeer oude voorwerpen teruggevonden, maar nergens in Europa zijn de vondsten zo oud en zo talrijk als in Vlaardingen. Archeologen uit de hele wereld krijgen dit onderwerp standaard in hun studiepakket.

Onbedoeld een mooi stukje Vlaardingenpromotie, waar we best een beetje trots(er) op mogen zijn! Het Educatief Archeologisch Erf wordt mede ondersteund door Rotary Vlaardingen, die hiervoor gelden inzamelt via onder andere het Groot Vlaardings Dictee. Omdat ook Look J. Boden een ondersteuning van de serviceclub mocht ontvangen (het 'instituut' Stadsdichter krijgt sinds 2015 geen gemeentelijke subsidie meer), was een literaire tegenprestatie zeer op zijn plaats. En bij welke andere gelegenheid zou dit meer gepast zijn dan het Groot Vlaardings Dictee? Het gaf de deelnemers in ieder geval het gevoel dat het doel waarvoor ze zouden gaan schrijven een flinke strijd waard was.

 


bij het winnend ontwerp voor een Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder
 

 

We staren in de polder
naar kaarten
waarop contouren staan
van ongekende paden,
draden die we trekken
naar de oertijd. 

Dromen komen tot leven,
een erfenis ontvouwt zich
op het opgespoten land. 

Langzamerhand verdwijnt
de scepsis van velen, die nog weten
wat Heusdens ooit bedacht:
een stad die nooit zou slapen
in het donkerst van de nacht. 

Verhalen van lang geleden
kiemen traag maar
zichtbaar in de aarde,
krijgen waarde door
een uitgekiend verband: 

we zetten onszelf naar de hand,
en al die Steurvissers die ooit
de onzen waren. 

De Vlaardingencultuur
groeit van de kaart af,
bewust van alle kuilen
als een val voor sentiment. 

We steken daarom niet de koppen
maar de voeten in het zand,
en bouwen samen aan een tastbaar
overlevingsmonument 

Look J. Boden

Stadsdichter Vlaardingen 2015 - 2016

Gerelateerd