Categorie├źn

Service

'Directe aanval op leefbaarheid omwonenden'

'Directe aanval op leefbaarheid omwonenden'
Nieuws

'Directe aanval op leefbaarheid omwonenden'

  • Redactie
  • 16-11-2022
  • Nieuws
'Directe aanval op leefbaarheid omwonenden'
VLAARDINGEN - De vereniging BTV-Rotterdam geeft een eerste reactie op de gisteren gepubliceerde groeiplannen van het vliegveld in Rotterdam. Voorzitter Alfred Blokhuizen: ,,Dit plan leidt tot een verdubbeling van het aantal vluchten. Het vliegveld gaat nu veel verder in de groei dan in het eerdere voorlopige rapport (VPP) vorig jaar.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft als voorwaarde gesteld dat de vergunningaanvraag breed maatschappelijk gedragen moet worden. De omwonenden, die de meeste overlast ervaren, moeten hun goedkeuring geven aan het Eind Product Participatietraject (EPP). Die goedkeuring is er niet. De bewonersorganisaties worden in dit eindrapport volledig genegeerd. Het wensenpakket dat nu is geformuleerd, komt neer op 97.785 vluchten per jaar. Dus gemiddeld 268 vliegtuigen per dag. Over achttien openingsuren zijn dit gemiddeld vijftien vliegtuigen per uur, ofwel iedere vier minuten een vliegtuig. Dit is een verdubbeling van het aantal vluchten ten opzichte van 2019. In het VPP was sprake van een toename van 25 procent.''

In 2017 deed Joost Schrijnen, hoogleraar TU Delft, onderzoek of er draagvlak was voor uitbreiding van de activiteiten op het Rotterdamse vliegveld. Blokhuizen: ,,Het rapport was klip en klaar, dat draagvlak was er niet. Om die reden huurde de luchthaven een bureau in dat claimde wél alle partijen bijeen te kunnen brengen en tot een collectief gekozen 'voorkeurscenario' te kunnen komen. Dit bureau, Wesselink van Zijst, heeft hier formidabel geblunderd. Eerst werd het de BTV juridisch gezien onmogelijk gemaakt om aan de gesprekken deel te nemen door halverwege het participatietraject de bestuurders te dwingen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Daarna zijn de bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam boos weggelopen omdat zij niet zijn gehoord, met als gevolg dat de gemeente Rotterdam en zelfs de provincie Zuid-Holland het participatietraject als mislukt bestempelden.''

,,Dit plan is uitsluitend het idee van de luchtvaartbranche, en behartigt alleen de belangen van deze luchtvaartbranche'', vervolgt Blokhuizen. ,,De belangen van bewoners worden totaal miskend. Het EPP zit bomvol oude trucs. De belangrijkste is wel dat weer wordt gesteld dat groei noodzakelijk is om stillere en schonere vliegtuigen te ontwikkelen. De Rotterdamse luchthaven wil groeien door middel van grotere vliegtuigen. Een kind begrijpt dat de overlast toeneemt als je meer en grotere vliegtuigen over de huizen laat vliegen.''

Blokhuizen vervolgt: ,,Het rapport waarmee de vergunningaanvraag wordt ingediend, negeert niet alleen de bewonersbelangen, het maakt zich er wel erg gemakkelijk van af als het om de milieueffecten gaat. Men zegt te zullen voldoen aan de reductie van globale en lokale emissies zoals wettelijk vastgesteld. Wat dat betekent blijft onduidelijk. Voorlopig wil het Rotterdamse vliegveld alleen maar groeien. Vliegtuigen zijn bewezen veel grotere vervuilers dan de luchtvaartbranche wil laten geloven. Door rekentrucs wordt het merendeel van de uitstoot van CO2 en stikstof door vliegtuigen niet in de berekeningen meegenomen. Maar daarmee draagt de luchtvaart wél bij aan de klimaatverandering.''

BTV meent dat met dit plan van Rotterdam The Hague Airport de burger structureel en bewust verkeerd wordt voorgelicht. ,,'Zestienhoven’ werkt actief mee aan een nog slechtere leefomgeving en een desastreuze klimaatverandering. Het mag duidelijk zijn dat de BTV dit plan met alle mogelijke middelen zal bestrijden.''