Categorieën

Service

Extra rijksgelden voor kunst & cultuur in Vlaardingen

Extra rijksgelden voor kunst & cultuur in Vlaardingen
Uit

Extra rijksgelden voor kunst & cultuur in Vlaardingen

  • Redactie
  • 03-03-2022
  • Uit
Extra rijksgelden voor kunst & cultuur in Vlaardingen

Kunst & cultuur in coronatijd

VLAARDINGEN - Vlaardingen krijgt ruim 178.000 euro extra geld voor cultuur vanuit de rijksoverheid. Met dat bedrag kan de stad culturele instellingen en kunst- en cultuurbeoefening financieel compenseren voor tekortschietende middelen als gevolg van de Coronacrisis.

Staatssecretaris Gunay Uslu spreekt in een aankondiging van het extra geld dat beschikbaar komt over ‘een steunpakket’. In totaal komt er voor alle Nederlandse gemeenten samen 41,6 miljoen euro beschikbaar. "Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat u ook de recent aan het gemeentefonds toegevoegde 41,6 miljoen euro goed zult besteden, zodat de inzet gaat bijdragen aan het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur en aan het ondersteunen van belangrijke instellingen, werknemers en makers daarbinnen”, zo schrijft Uslu. “Hoe u dat doet is uiteraard aan u, u kent de lokale situatie en de noden van de lokale infrastructuur tenslotte het best.”

Het bedrag dat Vlaardingen volgens de aankondiging tegemoet kan zien is om precies te zijn 178.148 euro.

Wat opvalt is dat de verdeling over de 345 gemeenten zo is uitgevallen dat Rotterdam 2.125.891 ontvangt, Amsterdam 2.829.332 euro, terwijl beide steden respectievelijk 8,8 en 11,8 keer zo veel inwoners tellen. De bijdrage die zij ontvangen in vergelijking met Vlaardingen overstijgt die 8,8 en 11,8 keer ruimschoots. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het grotere cultuuraanbod, ook relatief in beide steden, vanwege de centrumfunctie die zij vervullen.