Categorieën

Service

Geen 750 maar 1000 Oekraïners naar Vergulde Hand West

Geen 750 maar 1000 Oekraïners naar Vergulde Hand West
Nieuws

Geen 750 maar 1000 Oekraïners naar Vergulde Hand West

  • Redactie
  • 04-10-2022
  • Nieuws
Geen 750 maar 1000 Oekraïners naar Vergulde Hand West
VLAARDINGEN - Deze week kunnen de eerste Oekraïners zich aanmelden voor een tijdelijke woning in de wijk die naast bedrijventerrein Vergulde Hand West wordt gebouwd. De mensen die nu in de opvanglocaties Casa Nova (District U) en de boerderij aan de Broekpolderweg wonen, komen als eerste in aanmerking voor een woning. De gemeente verwacht eind november de eerste woningen te plaatsen zodat rond de kerst de eerste Oekraïners kunnen verhuizen. De locatie is tot uiterlijk medio 2026 in gebruik voor de tijdelijke opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Daarna komt een deel van deze woningen op een andere plek in de stad beschikbaar voor Vlaardingse woningzoekenden.

Nadat de eerste woningen geplaatst zijn, moeten ze afgewerkt en ingericht worden. Dat duurt ongeveer een maand. Omdat daarbij, net als in de rest van Nederland tekorten zijn aan materialen en personeel, is het voortdurend puzzelen en creatief zijn. Ook is duidelijk geworden dat het noodzakelijk is om de woningen te heien omdat de grond op het terrein erg drassig is. Daardoor kunnen de eerste woningen weliswaar iets later geplaatst worden, maar is het wel mogelijk om een extra laag woningen te bouwen. Zo kunnen er meer mensen worden gehuisvest. Het streven is nu geen 750 maar 1.000 Oekraïense ontheemden op te vangen.  

'We lopen voorop in Nederland'

Burgemeester Bert Wijbenga: ,,We lopen met deze ontwikkeling voorop in Nederland. Dat betekent dat dingen nieuw zijn en uitgevonden moeten worden. Met een enorme dosis positieve energie zetten we stappen. Ik ben er trots op dat wij als stad een bijdrage kunnen leveren aan deze oorlogscrisis. We doen dat bovenop alle inspanningen die we al doen voor Vlaardingse woningzoekenden, zoals de flexwoningen op District U. Want ook voor onze eigen inwoners is de woningnood hoog.''

Nadat de eerste woningen zijn geplaatst, zal de wijk stapsgewijs groeien. De inschatting op dit moment is dat begin van de zomer 2023 de laatste woningen geplaatst worden.


In het eerste kwartaal van 2023 moet een tijdelijke basisschool van start gaan. Er is een tijdelijke schooldirecteur aangesteld en inmiddels zijn de eerste twee medewerkers voor het onderwijsteam geworven. Via stichting Spoetnik hebben kreeg de gemeente voor de school een groot aantal tafels en stoelen en ook twee digiborden in bruikleen. Ook komt er een sporthal en twee gebouwen waar zorg, activiteiten en ontmoeten centraal staan.  

Instroom Vlaardingse Oekraïners

Nadat de Oekraïners die nu in de gemeentelijke (nood)opvang verblijven zich hebben kunnen aanmelden, komen vervolgens de mensen die in een gastgezin in Vlaardingen wonen in aanmerking voor een tijdelijke woning. Ook zoekt de gemeente Vlaardingen actief Oekraïners met een beroep waar behoefte aan is in de wijk zoals docenten, verpleegkundigen, een huisarts, medewerkers in de kinderopvang etc. Op die manier wil Vlaardingen de wijk zoveel mogelijk zelfstandig maken en het beroep op de al schaarse zorg en andere voorzieningen zoveel mogelijk beperken. 

De boerderij aan de Broekpolderweg en Casa Nova zijn ‘winterproof’ gemaakt zodat als het koud(er) wordt komende winter, andere Oekraïense ontheemden kunnen doorstromen naar deze gemeentelijke (nood)opvanglocaties als de huidige bewoners verhuizen naar de tijdelijke woningen.