Categorieën

Service

Huisvesting statushouders blijft voer voor discussie

Huisvesting statushouders blijft voer voor discussie
Politiek

Huisvesting statushouders blijft voer voor discussie

  • Redactie
  • 17-12-2020
  • Politiek
Huisvesting statushouders blijft voer voor discussie
VLAARDINGEN - De opdracht vanuit het Rijk aan de gemeente Vlaardingen om 57 statushouders te huisvesten alleen al in het eerste halfjaar van 2021 blijft de gemoederen bezighouden. ,,Ruim twee keer zo hoog als voor de eerste helft van 2020'', constateert ook raadslis Ron Boers (fractie Boers). Hij verwacht voor de tweede helft van het komende jaar een soortgelijke opdracht vanuit het Rijk.

,,Deze statushouders concurreren met de Vlaardingse woningzoekenden'', meent Boers. Hij denkt dat juist Vlaardingse starters (jongeren) komend jaar nog moeilijker aan een woning zullen komen. Veel van de statushouders zijn immers alleenstaanden die - met voorrang - in aanmerking komen voor de woningen die ook voor starters geschikt zijn. 

De fractie Boers heeft het stadsbestuur een serie vragen gesteld over de huisvesting van statushouders in relatie tot de woningvoorraad. Zo wil Boers weten of Vlaardingen nog een achterstand heeft in het huisvesten van statushouders die dus mogelijk de opdracht voor volgend jaar nog zwaarder maakt. Daarnaast wil hij precies weten hoeveel sociale huurwoningen er in 2019 en 2020 op de markt zijn gekomen en hoeveel daarvan er naar statushouders gingen. 

,,Wat gaat u concreet doen om verdringing van de Vlaardingse (jonge) starters op de woningmarkt te voorkomen dan wel te beperken?'', zo vraagt Boers aan burgemeester en wethouders. Hij wil van het college daarnaast weten hoe het zorgt voor de spreiding van de statushouders over de gehele stad.