Categorieën

Service

Landje van Chardon, 't Hof en Wijnboerderij mogelijk locaties voor bouw scholen

Landje van Chardon, 't Hof en Wijnboerderij mogelijk locaties voor bouw scholen
Nieuws

Landje van Chardon, 't Hof en Wijnboerderij mogelijk locaties voor bouw scholen

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 21-06-2023
  • Nieuws
Landje van Chardon, 't Hof en Wijnboerderij mogelijk locaties voor bouw scholen
VLAARDINGEN - Het Hof staat nog steeds op de lijst met plekken waar een school kan komen in Vlaardingen. Waar nu nog de Stadslandbouw (deels) zit met kassen en kindertuinen zou zomaar binnenkort een plek kunnen worden waar de Johannes Calvijnschool en Het Christal één gebouw van twee etages gaan betrekken. Dat moet er dan nog wel gebouwd worden.

Naast ’t Hof zijn er nog wel wat opvallende plekken op de lijst waar een school zou kunnen komen: het scoutingterrein met de volks/hobbytuinen aan het eind van de Lemsterlandhoeve bijvoorbeeld. Of de Wijnboerderij naast de tunnel van het Blankenburgtracé aan de Zuidbuurt. Of het gebouw van de Bibliotheek aan de Waalstraat die naar de Grote kerk zou verhuizen, en zelfs het landje van Chardon bij het basketbalveldje in Ambacht.

Dat blijkt uit een onderzoek dat deze week meekwam met een memo aan de gemeenteraad. Een extern bureau heeft op basis van een aantal criteria mogelijke onderwijslocaties voor primair onderwijs in kaart gebracht in Vlaardingen. Dat waren er oorspronkelijk 53 maar daarvan vielen er 31 af, en bleven er 22 over.

De gemeente heeft op het gebied van onderwijshuisvesting een wettelijke zorgplicht om te voorzien in uitbreiding en/of (vervangende) nieuwbouw voor primair-speciaal en voortgezet onderwijs. Op dit moment wordt er gezocht naar locaties voor de basisscholen Samen Wijs, de Stichting Islamitisch College en wordt onderzocht of en waar het mogelijk is om Johannes Calvijn en Het Christal in één gebouw te huisvesten. Deze basisscholen krijgen een nieuwe plek op een van de locaties die uit het stadsbrede onderzoek naar voren zijn gekomen.

Het volledige locatieonderzoek is te vinden op www.vlaardingen.nl/locatieonderzoek en daar staat dus ook ’t Hof tussen, waartegen de bewoners van de Oostwijk al vroeg in verzet zijn gekomen, en met hen een aantal oppositiepartijen in de raad. Sommige coalitiepartijen als GroenLinks en het CDA lieten eerder weten voorstander te zijn van behoud van de groene structuur van Vlaardingen, maar die mening laat juist ruimte om te bouwen aan de rand van ’t Hof waar nu nog de Stadslandbouw gehuisvest is, en een gebouwtje staat waar tot voor kort Toezicht & handhaving in zat.

,,Het is aan het college van B&W om uiteindelijk te beslissen welke invulling zij geven aan een locatie’’, aldus wethouder Koen Kegel van D66. ,,Onderwijs is daarbij één van de mogelijkheden’’. Vervolgens kondigt het college een participatie en communicatietraject aan. Om tot definitieve locaties te komen, gaat de gemeente eerst in gesprek met schoolbesturen. Zij mogen dan aangeven welke locatie hun voorkeur heeft. Na de zomervakantie worden omwonenden en andere belanghebbenden van de voorkeurslocaties gevraagd om aandachtspunten mee te geven aan het college. Al deze input, van zowel de schoolbesturen als andere belanghebbenden, neemt het college mee in hun afweging om te komen tot drie definitieve locaties voor deze basisscholen. Wat de buurtbewoners als aandachtspunten meegeven is echter niet bindend.