Categorie├źn

Service

Omwonenden en PvdA eisen inzage stukken school 't Hof

Omwonenden en PvdA eisen inzage stukken school 't Hof
Nieuws

Omwonenden en PvdA eisen inzage stukken school 't Hof

  • Redactie
  • 19-09-2022
  • Nieuws
Omwonenden en PvdA eisen inzage stukken school 't Hof
VLAARDINGEN - Bewoners van de Hofsingel en de Callenburgstraat hebben een nieuwe stap gezet in hun verzet tegen de mogelijke bouw van een school aan de rand van het Hof. De bewoners - inmiddels opererend onder de naam 'Vrienden van 't Hof' -  hebben een zogenaamde WOO-procedure (tot voor kort WOB, red.) gestart. Zij vragen aan het college van burgemeester en wethouders hen alle relevante informatie te sturen: alle documenten, alle beeldmateriaal en alle communicatie over dit collegebesluit inclusief sms- en whatsappverkeer. Opvallend genoeg deed ook de fractie van de PvdA in de gemeenteraad een WOO-verzoek

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag diende fractievoorzitter Stefanie Solleveld samen met de fractie van ONS.Vlaardingen een motie in waarin het college werd opgeroepen om eerst een locatie-onderzoek voor een nieuw te bouwen school te doen op de huidige locaties van de scholen: De Johannes Calvijnschool aan de Claudius Civiluslaan en het Christal aan de Pompenburgsingel. Wethouder Koen Kegel (D66) gaf aan dat zo'n onderzoek al was gedaan maar weigerde vervolgens dit onderzoek met de raad te delen. Die weigerachtige houding was voor de PvdA de directe aanleiding om nu maar om alle informatie te vragen via een WOO-verzoek.

Los daarvan doen omwonenden dus hetzelfde. ,,In de raadsvergadering van afgelopen donderdag vertelde wethouder Kegel dat er een locatie-onderzoek was gedaan naar twaalf locaties. De Hofsingel zou daarbij als meest geschikte locatie naar voren zijn gekomen.'' Die conclusie slikken de omwonenden niet voor zoete koek. ,,Graag ontvangen wij niet alleen het locatieonderzoek, maar ook de geschiktheidscriteria waarop de locaties zijn vergeleken en informatie over de instantie/partij die het onderzoek heeft uitgevoerd.''

Opvallend is dat de directeuren van de beoogde fusiescholen al op 10 maart op bezoek gingen bij Pannekoekenhuis 't Hof met de tekeningen van de beoogde nieuwbouw al onder de arm. ,,Ze zeiden dat we buren gingen worden'', vertelt eigenaresse Mariska Espinoza-Lindhoudt. ,,We geloofden onze ogen niet. Op de eerste tekening was álles volgebouwd, het héle perceel. De muur begon op anderhalve meter van de erfafscheiding. Zelfs het huidige parkeerterrein was helemaal volgebouwd. Dat is de belangrijkste toegang tot ons Pannenkoekenhuis, hè?''

Na protesten kwam een tweede tekening op tafel. Espnoza-Lindhoudt: ,,Daar was het gebouw kleiner, maar hoger. Toen viel ons op dat er ook rode streepjes op stonden, over ons terrein en over de sloot die aan de noordkant ligt. Dat bleken toegangswegen! Over ons terrein! Wij kregen tijdens dat bezoek sterk de indruk dat de directeuren ervan overtuigd waren dat de gemeente alles wel voor hun zou gaan regelen.''

Aan het einde van het gesprek vroegen de directeuren de zaak voorlopig stil te houden. Ze beloofden dat de eigenaren van het Pannenkoekenhuis op de hoogte gehouden zouden worden. Maar die hoorden niets. Twee maanden later kregen omwonenden lucht van de plannen en eisten een gesprek. Een vertegenwoordiger van het Pannenkoekenhuis is toen in juni mee geweest naar het gemeentehuis voor een gesprek met wethouder Kegel en een ambtenaar. ,,Daar werden we gerustgesteld'', zegt Espinoza-Lindhoudt. ,,We kregen te horen dat ze nog volop bezig waren met onderzoek naar verschillende locaties voor de nieuwe school. Er was nog niks besloten, zeiden ze. En ze gingen ons op de hoogte houden.''

Op 4 september stuurde een bewoner die de zaak niet vertrouwde toch maar een mail naar het gemeentehuis: hoe stond het er nu voor? Alles geregeld, luidde het antwoord. De volgende dag, op 6 september, zette het college tot verbazing en ontzetting van alle omwonenden een eerste stap naar de bouw van de school in ’t Hof…

De hele gang van zaken roept bij omwonenden veel vragen op en gezien het WOO-verzoek lijkt er weinig vertrouwen dat deze door het college op een eerlijke en transparante manier zullen worden beantwoord. Dat een van de raadsfracties naar het zelfde paardenmiddel grijpt, is op zijn minst opvallend te noemen.