Categorie├źn

Service

Toezicht Provincie op Vlaardingen blijft gehandhaafd

Toezicht Provincie op Vlaardingen blijft gehandhaafd
Politiek

Toezicht Provincie op Vlaardingen blijft gehandhaafd

  • Redactie
  • 14-05-2020
  • Politiek
Toezicht Provincie op Vlaardingen blijft gehandhaafd
VLAARDINGEN – Papier is geduldig. Een spreekwoord wat opgaat voor de plannen die er in Vlaardingen zijn om de financiën op orde te brengen. Het tekort op de Begroting voor de komende jaren is namelijk groot, die is daarmee niet sluitend en er moeten dus miljoenen bezuinigd worden. Alles wat er gedaan moet worden staat in het Herstelplan waarmee de gemeenteraad onlangs akkoord ging en dat gestuurd is aan de Provincie, die toezicht houdt op alle uitgaven in onze stad. Het staat vol goede bedoelingen, en de Provincie vindt de plannen inhoudelijk sterk. Maar tegelijkertijd twijfelt ze of alle voorgestelde maatregelen wel voldoende haalbaar zijn. De hoofdvraag daarbij is of het verschillende organisaties die taken uitvoeren op het gebied van zorg en welzijn het met miljoenen euro’s minder kunnen doen. ,,Met minder geld de goede dingen voor de stad doen’’, zo schrijft de gemeente in de plannen. Daaraan wil iedereen wel meewerken. Maar dat zet je als zorginstelling of welzijnsorganisatie niet snel even in een begroting voor de komende jaren; er moet anders gewerkt gaan worden en taken herschikt of mogelijk overgedragen. En misschien kost het ook arbeidsplaatsen, al dan niet gedwongen.

Kortom, het is niet zo simpel als het op papier wordt voorgesteld en dat ziet de Provincie ook wel. Voorlopig blijft diezelfde Provincie daarom toezicht houden op alle uitgaven die de gemeente wil of moet doen. Voor sommige dingen is geen toestemming nodig, zoals alles wat al begroot was in 2019. En daarnaast alles wat binnen de reguliere indexering valt, ofwel de te verwachten prijsstijgingen. Maar voor alle nieuwe uitgaven moet steeds weer toestemming gevraagd worden aan de Provincie. En daarbij moet ook steeds weer duidelijk worden gemaakt hoe dit bekostigd gaat worden, met het oog op de Meerjarenbegroting. ,, Daarbij dient, naast adequate financiële dekking van het voorstel, ook aangegeven te worden in hoeverre de betreffende uitgaven onontkoombaar en onuitstelbaar zijn’’, aldus de Provincie.