Categorie├źn

Service

Unieke aanvulling op Fortuna-archief naar Stadsarchief

Unieke aanvulling op Fortuna-archief naar Stadsarchief
Sport

Unieke aanvulling op Fortuna-archief naar Stadsarchief

  • Redactie
  • 04-04-2023
  • Sport
Unieke aanvulling op Fortuna-archief naar Stadsarchief
VLAARDINGEN - Het is een stapeltje kaarten dat in de loop van vijftig jaar qua uiterlijk nagenoeg onveranderd is gebleven. Van de eerst bewaarde spelerskaarten van Fortunaspelers André Drop, Dirk den Boer en Jan van der Borden uit 1930, 1931 en 1932 tot en met de jaren tachtig met twee kaarten van leden van een meisjeselftal. Alle kaarten hebben een pasfoto en de handtekening ‘van den speler’. Zonder deze kaart mocht je niet meespelen. 

Het is maar één voorbeeld uit de schatten van het Fortuna-archief dat onlangs door Rien Stolk aan het Stadsarchief Vlaardingen is overgedragen. Het Stadsarchief Vlaardingen had tot nu toe een map aan archiefmateriaal van deze Vlaardingse voetbalvereniging, maar daar komen nu zeven dozen, achttien ordners, twee grote fotoalbums en een rieten spelerskoffer bij. In deze koffer had de speler zijn wedstrijdtenue en voetbalschoenen als hij een wedstrijd speelde. 

Belangrijk sportarchief

Jarenlang heeft Rien Stolk het archief van voetbalvereniging Fortuna onder zijn hoede gehad, waarbij hij historisch belangrijke documenten voor het nageslacht heeft weten te behouden. Nu heeft hij na zestig jaar besloten dit belangrijke Vlaardingse sportarchief over te dragen aan het Stadsarchief Vlaardingen. 

Het gaat om financiële jaarverslagen vanaf het seizoen 1917/1918, tientallen originele foto’s vanaf het prille begin in 1904, lijsten van ‘begunstigers Fortuna’ vanaf 22 februari 1905, documenten over de tijd dat Fortuna betaald voetbal speelde, clubbladen vanaf 1913 (inclusief ‘nooduitgaven’ tijdens de Tweede Wereldoorlog), contributiekaarten: het is moeilijk om voor dit bericht een keuze te maken. 

Heel bijzonder is in elk geval een originele foto van het tweede elftal van Fortuna die gemaakt is in 1905. Elf jongens kijken trots voor zich uit, rechts staat Mar den Breems, één van de grondleggers van Fortuna. Links vooraan zit Arie Hartog die later voorzitter van Fortuna zou worden.

Of neem de foto van het vierde elftal van Fortuna van het seizoen 1909/1910. Vier elftallen! Allemaal te danken aan de spelers die na het opheffen van voetbalvereniging Victoria zich melden bij Fortuna waardoor er ineens meer dan genoeg spelers zijn. In het midden staat Jochem Hofland: hij was toen al voorzitter en zou dit blijven tot 1932.

Bijzonder is dat bij veel foto’s de namen bekend zijn, dankzij clubarchivaris Stolk. Van een foto bijvoorbeeld uit het seizoen 1929/1930 weten we van alle spelers hun naam, maar ook de namen van hun vrouwen zijn genoteerd.

Dat geldt ook voor een andere foto uit het seizoen 1929-1930. Naast de grensrechter staat bijvoorbeeld Tinus Steenhoek, die later secretaris van Fortuna zou worden.

Legendarische wedstrijd

Een van de meest legendarische wedstrijden van Fortuna wordt gespeeld op 11 juni 1944. Fortuna moet winnen van V.O.C. om te promoveren naar de tweede klasse, een gelijkspel is niet voldoende. ,,De geschiedenis van het Nederlandsche clubvoetbal kent vele drama’s'', staat in een krantenartikel dat ook bewaard is gebleven: ,,Een dramatische ontknooping echter als dezen Zondag bij den promotiewedstrijd te Vlaardingen tusschen Fortuna en V.O.C. zal men in het geschiedenisboek van den 55-jarigen N.V.B. vermoedelijk vergeefs zoeken.'' 

Lang blijft het 0-0, er is nog een minuut te spelen: V.O.C. maakt zich op om de promotie te vieren. ,,Het is gebeurd'',’ zeiden tal van Vlaardingers en zij worstelden zich diep teleurgesteld door de dichte rijen naar den uitgang. Nog vijftig, nog veertig, nog dertig, nog twintig seconden… En toen dan niemand er meer in geloofde, kwam die aanval, kwam die laatste krachtsinspanning, kwam die hoekschop, kwam die sprong van spil Boere en was doelman Casteleyn, die zijn club tot dat oogenblik toe voor een nederlaag had behoed, verslagen, was V.O.C. verslagen en was Fortuna tweede-klasser.'' 

Bondsvlag

Een prachtig ingekleurde tekening, een foto van het winnende team en een foto van de bondsvlag die Fortuna die dag krijgt overhandigd met alleen maar blije gezichten: het is allemaal bewaard gebleven. 

Rien Stolk heeft ook grote diploma’s overhandigd van kampioenschappen uit de jaren twintig en dertig, uitgereikt door de Nederlandsche Voetbalbond en een oorkonde van 24 augustus 1924 aan Gerrit Kentie, uit dank voor zijn jarenlange werkzame lidmaatschap van Fortuna. 

Voor de duidelijkheid: we spreken van ‘Fortuna’ en niet van ‘Fortuna Vlaardingen’. Fortuna was immers de eerste voetbalvereniging in Nederland met die naam. Hierdoor moest ‘Fortuna 54’ verplicht het jaartal van oprichting in de naam opnemen, om zich zo te onderscheiden van Fortuna, de voetbalvereniging uit Vlaardingen. 

Fortuna is na een 99-jarig bestaan in 2003 gefuseerd met T.S.B.