Categorieën

Service

Vlaardingen is te dik en sport te weinig

Vlaardingen is te dik en sport te weinig
Politiek

Vlaardingen is te dik en sport te weinig

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 31-01-2019
  • Politiek
Vlaardingen is te dik en sport te weinig
VLAARDINGEN – In de raad werd vanavond de Kadernota Sport & Bewegen vastgesteld. Hierin beschrijft de gemeente op hoofdlijnen hoe het sport en bewegen wil stimuleren onder alle Vlaardingers.

Opvallend in de cijfers is dat ten opzichte van de gemiddelden in Nederland Vlaardingen nog wel wat achterloopt, of slechter scoort. Zo sport 70% van de Vlaardingers, waar het landelijk gemiddelde 75% is. Bij wekelijkse deelname aan sport is dat in Vlaardingen zo’n 46% waar dit landelijk bijna 50% is. En Vlaardingen scoort tenslotte ook nog wat procenten hoger waar het gaat om overgewicht ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Dat kan dus wel wat beter en in de Kadernota heeft de gemeente een tiental doelen vastgesteld. Deze variëren van “Alle inwoners van Vlaardingen worden actief gestimuleerd tot voldoende bewegen en een gezonde leefstijl, met name bij inactieve groepen”, tot aan “De openbare ruimte in Vlaardingen is een beweegvriendelijke omgeving”.

Hoe de gemeente al die Vlaardingers (meer) aan het sporten (of bewegen) wil krijgen zal verder worden uitgewerkt en daarin vervullen de Vlaardingse sportverenigingen, en gemeentelijke organisaties als Vlaardingen In Beweging (VIB) een sleutelrol. Bijzondere aandacht is er daarbij ook voor kinderen die in armoede leven (waarbij sporten financieel 'moeilijk' is) en groepen die nu al niet of minder bewegen waaronder vrouwen met een migratieachtergrond.

De Kadernota kreeg nog wel even een aanvulling (amendement) vanuit initiatiefnemer VVD, ondersteund door verschillende andere fracties; het college moet de ‘vinger aan de pols houden of de doelen wel behaald worden, immers er gaat een paar ton aan subsidie naartoe om er uitvoering aan te geven.

Een motie van VV2000/Leefbaar Vlaardingen om in voortgangsrapportages van het college (hoe staat het ervoor met de uitvoering van de Kadernota) veel detail en analyse aan te brengen (wordt alles wel gehaald) werd ook aangenomen met een meerderheid.