Dolle hond richt 'slachting' aan

12-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 12 april 1847: Dolle hond richt 'slachting' aan.

Als de bouwman In 't Veld 's avonds thuiskomt, wordt hij door zijn hond aangevallen. Het beest richt in een dag tijd heel wat schade aan maar wordt uiteindelijk in de buurt van Kethel doodgeschoten. 

In de naburige gemeente Vlaardinger-Ambacht had een droevig voorval plaats, de bouwman A. in 't Velt, wonende op de buitenplaats Holij, des avonds huiswaarts keerende, wordt bij zijne woning door zijn hond aangevallen en boven het oog gebeten. Het dier willende afweren, ontvangt hij eene tweede wond in de hand, doch nu gelukt het hem den hond neder en zich op denzelven te werpen. 

Op zijn geroep schieten twee knechts ter hulpe, die op zijn bevel het woedende dier aan de achterpooten weg trekken, nadat genoemde in 't Velt nog een derde , zeer belangrijke beet, in den arm heeft gekregen. Terwijl hij zich nu in huis begeeft om een geweer te laden, ontwringt de hond zich aan de handen der knechts, werpt een van hen ter neder, en brengt dezen 11 meer of min groote wonden toe, waarna de hond zich verwijdert. 

Kort daarop verneemt men op nieuw geroep om hulp. De tuinman Kloosterman, met zijne dochter de plaats opkomende, wordt deze laatste ook door het dier aangegrepen, doch spoedig door haren vader ontzet, die na eene verschrikkelijke worsteling ook stukken uit de hand, arm en dij werden gebeten. 

Den volgenden morgen is de hond, die ongetwijfeld dol is geweest, op verschillende plaatsen in deze stad en omstreken gezien. Hij heeft behalve een vrij groot aantal honden ook nog enkele menschen en zelfs een kalf, een paar schapen enz. gebeten, meerendeels in de nabijheid van het dorp Kethel, en is des namiddags dan ook niet ver van daar doodgeschoten. 

In 't Velt en Kloosterman zijn gisteren morgen dadelijk naar Woerden af gereden ter verkrijging van het beroemde geneesmiddel tegen de watervrees. Van wege het bestuur is eene afkondiging geschied, waarbij wordt gelast dat alle honden binnen deze stad tot den 20sten dezer moeten worden vastgelegd.

Gerelateerd