Politiek verbaasd over uitspraken wethouder sport

18-05-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – In de politiek kun je het je nauwelijks veroorloven je gedachten hardop uit te spreken. Een uitspraak van wethouder Arnout Hoekstra over een mogelijke uitgave van € 300.000 voor het onderhoud aan voetbalvelden leverde een groot aantal schriftelijke vragen op. Ze werden gesteld door de fracties van de ChristenUnie/SGP en D66 die hierin ‘met elkaar optrekken’.

Hoekstra verklaarde in Groot Vlaardingen van 6 mei dat hij niet dacht dat de raad zoveel geld geeft voor onderhoud”, en zette daarmee een aantal vraagtekens bij de huidige ambities van voetbalvereniging DVO’32 in relatie tot het onderhoud en het ledenaantal.  De fracties van de CU/SGP en D66 reageren ‘teleurgesteld en verbaasd’ , te meer omdat er het afgelopen jaar hierover niet met de gemeenteraad gesproken is. ,, Wij vragen ons daarom af, hoe de wethouder denkt te kunnen weten dat de raad geen geld geeft voor onderhoud. Besluitvorming hierover kan alleen dan plaatsvinden als de gehele raad volledig is geïnformeerd’’, aldus beide partijen.

Spervuur aan vragen

Na het uitspreken van hun teleurstelling en verbazing vervolgen de CU/SGP en D66 met een spervuur aan uitgebreide en veelal technische vragen over DVO’32, het onderhoud van de velden en de bezetting, een huurconstructie voor de velden, eventuele handreikingen en de toekomst van de vereniging. Veel vragen zijn overigens nog eens opgedeeld in meerdere vragen.

Verbazing is er onder meer over het verband dat lijkt te worden gelegd tussen aantal leden dat een vereniging heeft en de besluitvorming over het groot onderhoud of vervanging van haar velden. In het vervolg van de vragen worden de onderhoudsproblemen bij DVO’32 doorgetrokken naar alle andere voetbalverenigingen waarbij Hoekstra wordt gevraagd vergelijkbare gegevens te leveren van al die verenigingen over de afgelopen jaren.

In het betoog lijken de CU/SGP en D66 vooral voorstander te zijn van het financieel steunen van DVO’32; is het niet met het in de raad voorstellen van het begroten van een budget voor onderhoud of vervanging van (delen van) het complex en de velden, dan in ieder geval met het financieel ondersteunen van de verhuizing van de vereniging naar de velden van CWO in Park Nieuwland.

Overdreven reactie ChristenUnie/SGP en D66 ?

Arnout Hoekstra zelf zegt in Groot Vlaardingen al verschillende handreikingen te hebben gedaan aan DVO’32, maar is hetgeen wat hij zegt nou inderdaad zo schokkend of reden om direct in de pen te klimmen en een fors aantal vragen te stellen ? Hoekstra trekt in het artikel slechts een vergelijking tussen VFC en DVO’32, waarbij de eerste club net zoveel velden heeft maar met wel driemaal zoveel leden. Een voor de hand liggende vraag zou dan inderdaad kunnen zijn of de club met veel minder leden voor alle velden een ‘zak met geld’ moet krijgen of dat er naar één of twee velden moet worden gekeken, gezien de huidige overcapaciteit. In dat licht zou de zeer uitgebreide reactie van de CU/SGP en D66 enigszins buiten proporties kunnen worden genoemd.

Gerelateerd