Tegenstemmers verdrag Oekraïne winnen in Vlaardingen

06-04-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Vandaag vond in Nederland een raadgevend referendum plaats. In de gemeente Vlaardingen heeft 31,87 % van de stemgerechtigde inwoners gestemd. Hiervan stemden 25,59% van de Vlaardingse stemmers voor de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne, 74,41% stemden tegen.

De voorlopige uitslag is:

4371 stemmen voor,
12713 stemmen tegen,
91 blanco stemmen,
143 ongeldige stemmen.

Bij de provinciale statenverkiezing in 2015 was het opkomstpercentage 40,57 % en bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was dat 48,69%.

 

De vraag

Op het stembiljet stond de volgende vraag: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? De vraag is bepaald door de Referendumcommissie. Bij het referendum kon men laten weten of men het daarmee eens was of niet.

Meer informatie over het referendum en de procedure is te vinden op de websites van de Referentiecommissie: referendum-commissie.nl en  de Kiesraad: kiesraad.nl .

Gerelateerd