Vervanging riolering en herinrichting VOP

16-06-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De riolering in de VOP wordt in de komende jaren in fases vervangen. Vooraf aan deze werkzaamheden is aan de Beethovensingel een gedeelte van de riolering verbeterd, is een aantal bomen gekapt in de Mahlerstraat, is aan het Mendelssohnplein een pompput geplaatst die bij hevige regenbuien overtollig regenwater kan wegpompen, en zijn diverse panden geïnspecteerd door een extern bureau.

Na de bouwvak start de aannemer met de rest van de rioleringswerkzaamheden. De straten en trottoirs worden opgebroken, de oude riolering wordt verwijderd, de nieuwe aangebracht en vervolgens wordt er weer bestrating aangebracht en komen er nieuwe bomen.
 

Efficiënter en veiliger

Het project wordt direct aangegrepen om de ruimte in de wijk efficiënter en veiliger in te richten. In de wijk is de parkeerdruk hoog en het is niet altijd duidelijk waar men mag parkeren. De hoge parkeerdruk zorgt in combinatie met de smalle straten ook voor problemen in de bereikbaarheid voor bijvoorbeeld hulpdiensten. Daarom komen er duidelijke parkeervakken en om, waar mogelijk, meer parkeerplaatsen te creëren. Om de toegankelijkheid voor hulpdiensten te verbeteren wordt in een aantal straten eenrichtingsverkeer ingevoerd. Er zijn verschillende informatieavonden voor bewoners georganiseerd. Binnenkort ontvangen bewoners en ondernemers uit de VOP een brief van de aannemer met daarin de planning van de werkzaamheden.Gerelateerd