Vlaardingen versnelt huisvesting vergunninghouders

01-10-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Om bij te dragen aan een snellere doorstroom van de asielzoekerscentra (AZC’s) in Nederland wil Vlaardingen versneld vergunninghouders huisvesten. In samenwerking met de woningcorporaties zorgt de gemeente voor extra woonruimte voor alleenstaanden en voor grotere gezinnen.

In AZC's worden vluchtelingen opgevangen tot hun aanvraag tot verblijf in Nederland is goedgekeurd of afgewezen. Mensen van wie hun aanvraag is goedgekeurd, worden vergunninghouders (of statushouders) genoemd. Iedere gemeente heeft de wettelijke plicht een aantal vergunninghouders te huisvesten.

In opdracht van het Rijk stelt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dit aantal elk halfjaar vast. Dit jaar heeft Vlaardingen de taak om 132 vergunninghouders te huisvesten. Hiervan zijn op dit moment al 110 mensen gehuisvest, rest nog de taak om dit jaar 22 mensen te huisvesten. Om bij te dragen aan een snellere doorstroom van de AZC’s heeft Vlaardingen bij het COA aangegeven bereid te zijn om in de komende periode versneld 50 vergunninghouders te huisvesten.

Mensen met een verblijfsvergunning krijgen volgens de Woningwet ergens in Nederland een woning toegewezen. In de regel is één op de twintig vrijkomende sociale huurwoningen hiervoor bestemd. De verwachting is dat in Vlaardingen de reguliere woningvoorraad volstaat. Zo nodig worden leegstaande gebouwen aangepast en geschikt gemaakt voor huisvesting van vergunninghouders. Hiervoor moeten financiële regelingen worden getroffen door het Rijk, de corporaties en de gemeente.


Gerelateerd