Voor een duurzaam schone energiestad Vlaardingen

30-04-2019 Nieuws Advertorial

VLAARDINGEN - De coöperatie Vlaardings Energiecollectief U.A. 'VEC' en de coöperatieve vereniging tot collectief bezit van Windmolens 'De Windvogel' hebben hun samenwerking nu formeel vastgelegd. De samenwerking tussen de twee coöperaties is tot stand gekomen omdat het VEC behoefte heeft aan extra expertise van een partner met ervaring in windprojecten. Windvogel heeft die ervaring en werkt net als het VEC vanuit idealistische motieven. Samen sterk dus.

Beide besturen hebben afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst getekend om in ieder geval twee, maar misschien zelfs vier windmolens te bouwen in het Oeverbos langs de Waterweg. Als vier windmolens worden gerealiseerd, kan over ongeveer vijf jaar een kwart van de huishoudens in onze stad van groene stroom worden voorzien. De eerste twee molens zijn al een flinke stap in de goede richting.De provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen ondersteunen deze intentie van het VEC en zetten daarmee het streven van de nationale overheid om in 2050 een CO2-vrij land te worden extra kracht bij.

De gemeente Vlaardingen wil graag dat het VEC dit initiatief neemt in plaats van een commerciële partij opdat Vlaardingers zelf kunnen meedoen aan de realisering van de windmolens. Het VEC is een coöperatie waarvan alle Vlaardingers voor slechts € 10,- per jaar, of éénmalig € 50,- lid kunnen worden. Leden van het VEC hebben invloed op het opwekken van schone energie in hun eigen leefomgeving.  Zij kunnen participeren door het kopen van certificaten voor zonnepanelen op collectieve daken of door het kopen van obligaties in de toekomstige windmolenprojecten. Al vanaf ca. € 250,- kunnen leden zo deelnemen in groene investeringenmet een (verwacht) aantrekkelijk rendement.

Het VEC wil zoveel mogelijk Vlaardingers betrekken bij de transitie naar schone energie in onze stad. Het VEC telt nu 100 leden, het streven is dit aantal fors te laten groeien, zo’n 200 aan het eind van dit jaar en tot zeker 1000 over vijf jaar.  Met meer leden meer invloed op toekomstige ontwikkelingen. Ook om sterk te staan in de onderhandelingen met tal van partijen.  In dat proces trekken wij samen op met onze partner, de coöperatieve vereniging ‘Windvogel’.

Het bestuur van het VEC is blij met deze belangrijke stap naar een groener en gezonder Vlaardingen. Doet u mee?

Meer informatie op www.vlaardingsenergiecollectief.nl
 

 

 

Gerelateerd