Voorlopig geen Islamitische school in Vlaardingen

22-02-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Eind januari heeft de Stichting Islamitisch College de gemeenteraad aangeschreven met het verzoek een basisschool op islamitische grondslag op te nemen in het plan van scholen. In een memo aan de gemeenteraad geeft het college van B&W aan dit verzoek buiten behandeling te laten. In de aanvraag ontbreken essentiële gegevens om het verzoek te kunnen beoordelen.

De aanvraag van de Stichting Islamitisch College –met twee islamitische basisscholen in buurgemeente Schiedam– voldoet niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Wet op het primair onderwijs (Wpo). In deze wet is onder meer bepaald dat een dergelijk verzoek vergezeld moet gaan van een prognose van het te verwachten aantal leerlingen, de beschrijving van het voedingsgebied, de aanduiding van de plaats waar in de gemeente het onderwijs moet worden gegeven en het belangstellingspercentage voor gelijksoortig basisonderwijs in een vergelijkbare gemeente.

In 2003 en 2011 zijn al eerder verzoeken afgewezen van het Islamitisch college voor de vestiging van een Islamitische school in Vlaardingen. In 2003 was dat omdat er niet aannemelijk gemaakt kon worden dat voldoende leerlingen de school zouden bezoeken, één van de wettelijke eisen voor de oprichting van een school. De stichtingsnorm voor een school bedraagt in Vlaardingen overigens 303 leerlingen. In 2011 was er ook al sprake van dat niet de juiste gegevens bij de aanvraag zaten.Gerelateerd