ONS wil wielklem tegen foutparkerende Moelanders

25-11-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - ONS.Vlaardingen wil dat foutparkerende Moelanders een wielklem krijgen. ,,Zij worden nu wel beboet maar betalen die boetes maar zelden.'' De partij geeft aan veel klachten te krijgen over het parkeergedrag van Moelanders en vindt het hoog tijd dat hier iets aan wordt gedaan. ,,Het ontbreekt aan internationale regelgeving en daarom ontlopen deze mensen de boetes'' vindt ONS. ,,Dat zorgt voor rechtsongelijkheid en inkomstenderving voor de gemeente.'' Aan burgemeester en wethouders wordt dan ook de vraag gesteld of zij bereid zijn het middel van de wielklem in te zetten.