Verbazing over inzet ambtenaren CodeOranje

28-12-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Een grote groep van burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers wil de democratie veranderen. Burgemeester Bert Blase heeft eerder bij deze groep de voortrekkersrol aangenomen. In een manifest pleit hij namens de groep voor een ‘Nieuwe Democratie’. Deze nieuwe beweging staat bekend onder de naam ‘Code Oranje’.

De VVD verbaasde zich eerder over de inzet van burgemeester Blase bij deze nieuwe beweging. Deed hij dat nu als burgemeester en betaalde de gemeente dus voor die inzet? Blase zelf antwoordde in een raadsvergadering later dat zijn inzet voor Code Oranje naast zijn inzet van burgemeester plaatsvond.

In de Nieuwsbrief van Code Oranje van december staat nu een oproep waarin gevraagd wordt om een websitebouwer en een contentredacteur. Gegadigden kunnen zich melden via het emailadres van het Afdelingshoofd Publiekszaken van Vlaardingen. Raadslid Nol Kloosterman van de VVD ‘klom daarover in de pen’ en stelde het college er vragen over.

,,Gegadigden voor de genoemde functies kunnen zich melden via een functioneel, ambtelijk e-mailadres van de gemeente Vlaardingen’’, aldus Kloosterman. ,,Hieruit valt af te leiden dat de gemeente Vlaardingen óók in de vorm van ambtelijke ondersteuning bemoeienis heeft met het project Code Oranje’’. Kloosterman verbaast zich over dit bericht en vraagt vervolgens waarom de gemeente ten behoeve van het project “Code Oranje” ambtelijke ondersteuning/capaciteit van de gemeente Vlaardingen ingezet heeft. ,,Acht u deze ambtelijke ondersteuning een taak van de gemeente Vlaardingen en welke kosten zijn hiermede gemoeid en uit welk budget worden deze gefinancierd?’’

Kloosterman vraagt het college tenslotte waarom de Raad niet in kennis is gesteld van het feit dat ook in de vorm van ambtelijke werkzaamheden ondersteuning wordt aangeboden.

Het college zal binnen een termijn van 30 dagen de vragen beantwoorden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date