Wethouder blijft overeind in debat faillissement

25-04-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De benoeming van vier steunraadsleden, het wel of niet opheffen van geheimhouding met betrekking tot een aantal besluiten en het officieel aanstellen van Arnout Hoekstra en Frans Hoogendijk als formateurs van een nieuwe coalitie. Het stond allemaal op de agenda van de raad vanavond. Nieuwbakken raadslid Tim Thiel van ONS.Vlaardingen voerde daarbij voor het eerst het woord, zijn zogenaamde ‘maiden speech’, waarvoor hij het traditionele applaus kreeg van alle collega’s in de raad. Toen Thiel kort daarna weer aan het woord was, over het voorstel Frans Hoogendijk en Arnout Hoekstra als formateur aan te stellen, was hij de draad al snel kwijt. ,,Etienne, kun je even helpen’’, vroeg hij daarbij de griffier. Tijdens een schorsing daarop volgend waren de grappen vervolgens niet van de lucht en werd hij “Tim Viel” genoemd.

Na de schorsing werd de SP en ONS.Vlaardingen verweten dat ze vervielen in ‘oude politiek’, iets waar ze zich eerder zo tegen afgezet hadden. Het voorstel over de formateurs was door de vijf beoogde coalitiepartijen (SP, ONS.Vlaardingen, CDA, GroenLinks en VVD) onderling besproken, waarbij alle anderen buitengesloten leken te worden. Of die ‘anderen’ maar wel even wilden instemmen, aldus de SP en ONS.Vlaardingen. Uiteindelijk haalde het voorstel het wel bij een schriftelijke stemming.

Het belangrijkste agendapunt was echter natuurlijk het debat over het faillissement van de Coöperatie Vlaardingen Werkt, aangevraagd door de SP. Kon het college, in het bijzonder wethouder Cees Oosterom, vooraf weten dat voormalig directeur Eric Dijkhuizen eerder schulden had opgebouwd met zijn Bureau Medelanders (re-integratieprojecten) bij de gemeente Rotterdam en waarom waren er dan toch subsidies verstrekt aan Vlaardingen Werkt? Wat hebben de projecten van Vlaardingen Werkt opgeleverd en voor welk bedrag is de gemeente bij het faillissement het schip in gegaan?

Oosterom lichtte toe pas op de hoogte te zijn van het financiële ‘verleden’ van directeur Dijkhuizen toen hij dit zelf in de media las. ,,Wij doen overigens geen ‘zaken’ met een directeur, maar met het bestuur van de Coöperatie’’, aldus Oosterom. In november werd nog een voorschot op de subsidie verstrekt om de activiteiten in het eerste kwartaal van 2018 uit te kunnen voeren. Toen het bestuur nog eens terugkwam in maart met een verzoek om €176.000 extra subsidie heeft het college dit geweigerd. Daarop werd faillissement aangevraagd. Oosterom: ,,Tot en met 2016, medio 2017 is er goed werk verricht door de Coöperatie. Ze deden het werk waarvoor ze subsidie kregen en alles werd ondersteund door accountantsverklaringen’’.

,,Verstrekte subsidies kunnen altijd teruggevorderd worden als instellingen hun werk niet goed of volgens afspraak doen’’, vulde Arnout Hoekstra als collega wethouder aan. ,,Technisch kan dat nu nog, maar er is ook sprake van een faillissement, dus dat wordt lastig. Als u strengere regels wilt bij de verstrekking van subsidies dan kunt u dit toevoegen aan de verordening’’.

Het laatste woord was aan één van de aanvragers van het debat, Ingrid Wijker van de SP. Zij was tevreden met de beantwoording en een voorbereide motie van afkeuring bleef achterwege.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date