Categorie├źn

Service

Raad stemt tegen zelf 'journalistje spelen'

Raad stemt tegen zelf 'journalistje spelen'
Politiek

Raad stemt tegen zelf 'journalistje spelen'

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 09-07-2022
  • Politiek
Raad stemt tegen zelf 'journalistje spelen'
VLAARDINGEN – Bij de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag is niet alleen de Voorjaarsnota aangenomen, maar ook meer dan een handjevol amendementen en moties. In de Voorjaarsnota staan de plannen en ideeën voor Vlaardingen en welke bedragen daarbij horen, de amendementen vormen aanvullingen op dat stuk en moties zijn voorstellen waarvan het college kan vinden dat ze uitgevoerd moeten worden. Of niet, want een motie is wat vrijblijvender dan een amendement. Met de Voorjaarsnota werd aan het eind van de vergadering  door een meerderheid ingestemd, maar op zich zegt dat helemaal niets; pas bij de Begroting, die hierop in het najaar een vervolg vormt, worden er definitieve afspraken gemaakt. Alles kan nog veranderen, zeg maar.

Voor wie het lastig vindt om al die nota’s, beleidsstukken en voorstellen goed te begrijpen, en de manier waarop daarover in de gemeenteraad gesproken wordt, was er afgelopen donderdag ogenschijnlijk goed nieuws: Vera Kalf-Müller van Stadsbelangen Vlaardingen deed een voorstel om wat de raad bespreekt voortaan uit te leggen in de gemeentepagina’s van de huis-aan-huiskrant Groot Vlaardingen. Daarin vult de gemeente wekelijks al zo’n vier pagina’s waarvoor jaarlijks, naar schatting, een paar honderdduizend euro betaald wordt. En daar kan de gemeenteraad toch ook mooi gebruik van maken, aldus Vera Kalf-Müller.

Kalf diende hierover een voorstel in via een motie, en die werd genoemd “Motie professionalisering lokale journalistiek”. In de motie stond in eerste instantie dat de raad zelf een kleine vertegenwoordiging zou aanstellen, vanuit de coalitiepartijen en oppositiepartijen, om verslag te doen van de besprekingen en onderwerpen in de gemeenteraad. Later werd dat wat afgezwakt en riep de motie op om onderzoek te doen hoe de inwoners van Vlaardingen beter geïnformeerd kunnen worden, met professionelere journalistiek.  

De voorzitter van de vergadering en de raad, burgemeester Bert Wijbenga, vond in eerste instantie dat raadsleden zich niet moesten bemoeien met journalistiek. Laat staan dat ze zich op de plek van journalisten moesten opstellen. Nou heeft Vera Kalf ervaring met beide kanten; als raadslid maakte ze carrière via de VVD, waarbij ze na een conflict met die partij in januari 2018 verder ging in raad als Lijst Kalf-Müller. Vervolgens draaide ze een tijd mee als presentator bij Omroep Vlaardingen waar ze de lokale politiek bleef volgen en beschouwen in haar programma’s. Bij de laatste verkiezingen tenslotte werd Kalf-Müller gevraagd om lijsttrekker te worden bij de partij Stadsbelangen. Niet weg te denken uit de politieke arena dus, en een raadslid met veel ervaring op veel terreinen. Bij het voorstel om als raadsleden zelf maar ‘de pen’ te hanteren in de krant kreeg ze echter die avond de ‘handen niet op elkaar’; het voorstel van Stadsbelangen Vlaardingen (Vera Kalf) werd verworpen door een meerderheid. Voor Kalf-Müller mogelijk een teleurstelling, maar tegelijkertijd wacht haar de uitdaging ‘het allemaal wat helderder en begrijpelijker te formuleren’ dan nu vaak het geval is.