Categorieën

Service

Schoolstrijd in de politiek

Schoolstrijd in de politiek
Politiek

Schoolstrijd in de politiek

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 18-09-2022
  • Politiek
Schoolstrijd in de politiek
VLAARDINGEN – Komt er nou wel of geen nieuw schoolgebouw aan de Hofsingel 82-84, op de plek waar nu nog een gebouwtje van de afdeling Toezicht & Handhaving staat? Dat was de vraag afgelopen donderdag 15 september in de gemeenteraad, en er werden maar liefst twee moties over ingediend.

Eén motie was van GroenLinks, het CDA en de SP, en ging over het behoud van het groene karakter van ’t Hof. Een sympathiek voorstel maar in feite totaal overbodig en mogelijk vooral ‘voor de bühne’. Zelfs verantwoordelijk wethouder Koen Kegel zei erover dat het groen in ’t Hof absoluut geen gespreksonderwerp was, of zoals hij het ‘in goed Duits uitdrukte: nicht im frage! Waarom GroenLinks deze motie dan toch indiende, samen met het CDA? Dat blijft gissen, maar fractievoorzitter Frans Hoogendijk van ONS Vlaardingen maakte er ‘gehakt’ van, evenals Ron Boers van Heel de Stad. Want wat was nou het geval?

De motie van GroenLinks zei alles over de bomen en struiken in ’t Hof, maar helemaal niets over het perceel waar misschien wel een school komt; een fusie van de Johannes Calvijnschool en het Christal, die samen een nieuw gebouw nodig hebben. Of misschien ook niet, want het zou zomaar kunnen dat de leerlingen van Het Christal in kunnen trekken bij de geloofsgenoten van de Calvijnschool in de Westwijk. Maar was die mogelijkheid al onderzocht? Wethouder Kegel zei van wel, maar niemand had daar de tastbare uitslagen van gehad. Behalve dan Wouter de Reus van de ChristenUnie/SGP die, volgens eigen zeggen erover geappt had met wethouder Kegel.

In ieder geval sprak GroenLinks zich niet uit over of tegen nieuwbouw van een school aan de Hofsingel, en waarom zouden ze ook? Er bestaat weliswaar dualisme in de politiek, maar een wethouder kritisch benaderen of zelfs afvallen gebeurt gewoon nog niet, als je er zelf eentje in het college hebt zitten (Lianne van Kalken). Neill Voorburg van GroenLinks leek in zijn betoog ook nog eens de ‘emo-kaart’ te spelen, waarbij hij vertelde nou ook eens aan de kinderen te willen denken. “Wat willen die, en wat is goed voor hen? Moeten we het daar niet eerst over hebben?” Zo sterk hebben we Voorburg niet eerder horen spreken tegen de locaties van scholen op plekken die nu langs drukke verkeersroutes liggen en hoe goed dat voor die leerlingen is. Zoals aan de Reigerlaan of aan de Afrol.

Voorburg benoemde wel weer even de wens om de Stadslandbouw aan de Hofsingel nou eens te voorzien van een permanente plek. Want de kassen en de Kindertuinen, zullen samen met de koks van Maaltijden op Maandag (MOM) waarschijnlijk moeten verdwijnen. Hoe ironisch, want GroenLinks stond mede aan de wieg van deze initiatieven, maar lijkt nu te koersen op het afrekenen met het eigen verleden op dit punt. Naar verluid is oud wethouder Jan Robberegt van GroenLinks, nu voorzitter van Stichting Stadslandbouw, woedend op de eigen partij.

Hoogendijk en Boers tenslotte wezen er op dat de motie oorspronkelijk nog een extra toevoeging had, die in de vergadering letterlijk werd opgenoemd: …’’en geen verder bebouwing te laten plaatsvinden aan de randen van ’t Hof en eventueel initiatieven die daartoe kunnen leiden te bevriezen’’… Een beetje technisch geformuleerd, maar het lijkt er op dat de indieners van het CDA en GroenLinks oorspronkelijk helemaal geen mogelijkheid wilden tot nieuwbouw, dus ook geen school. “Ben u daar persoonlijk of als fractie op teruggefloten”, vroeg Ron Boers aan nieuwbakken CDA raadslid Constantijn Stevens, die hier nooit meer antwoord op gegeven heeft afgelopen donderdagavond.

En de tweede motie dan? Die was afkomstig van de PvdA en ONS Vlaardingen en riep op om nou eerst ook eens onderzoek te doen naar mogelijk andere locaties voor een nieuw schoolgebouw dan het stukje grond bij ’t Hof. Op die motie probeerde wethouder Kegels partijgenoot Tom Vleeschhouwer fractievoorzitter Stefanie Solleveld van de PvdA verbaal in een hoek te drijven. ,,Waarom veronderstelt u dat er geen onderzoek is gedaan naar andere locaties?”, aldus Vleeschhouwer. ,,Ik weet heel veel dus niet’’, vervolgde hij. ,,Dat komt vooral ook door de motie van mevrouw Solleveld die met zaken komt waar we het nog niet over gehad hebben in commissie’’. Tom Vleeschhouwer werd daarop door Stefanie Solleveld min of meer ‘afgeserveerd’ toen ze hem verwees naar zijn eigen wethouder die hem dat allemaal had moeten vertellen. ‘’Vreselijk dat u niets weet maar juiste gang van zaken is dat wij als raad geïnformeerd worden door het college’’.

Het voorlaatste woord was aan wethouder Koen Kegel zelf, die benadrukte dat dit de nieuwe werkwijze was die voortvloeit uit de nieuwe Omgevingswet; het college spreekt eerst een voornemen uit en daarna is de raad betrokken. Kegel vertelde dat er in ieder geval niet in 't Hof gebouwd gaat worden, want het huidige gebouw staat er naast. En hij verzekerde ook dat er geen onomkeerbare besluiten genomen zouden worden. ,,We gaan bij wijze van spreken niet alvast maar bomen kappen’’, zo betoogde hij.

Beide moties werden tenslotte unaniem aangenomen. Op dinsdag 27 september zal er in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 een voorlichtingsavond zijn over de school, nieuwbouw en de mogelijke plek aan de Hofsingel. Vanaf 19.15 uur tot 21.30 uur. Daarbij is iedereen welkom.