Burgerdialoog "Vrede verbindt - Onvrede verdeelt"

21-09-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Vandaag, 21 september, op de Internationale Dag van de Vrede, organiseert PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen samen met de Gemeente Vlaardingen de Burgerdialoog "Onvrede verdeelt, Vrede verbindt". Aanleiding is de toenemende tweedeling in de lokale samenleving.

Gisteren werd als voorbeschouwing op Prinsjesdag in het Tv-programma "Eén Vandaag" aangegeven, dat mensen zeer weinig vertrouwen hebben in de toekomst. Werkloosheid, schulden, geen perspectief, weinig vertrouwen in politiek, de kloof tussen rijk en arm en ook de komst van de vluchtelingen, maakt dat de saamhorigheid  onder druk staat. Nederland raakt verder verdeeld.

Tijdens de Burgerdialoog zullen burgers en panelleden,  onder leiding van een gespreksleider, op deze avond met elkaar in dialoog gaan over de verdeeldheid in de Vlaardingse samenleving. Feiten, gevoelens, opvattingen die vaak sterk uiteenlopen, en zorgen die er zijn op meerdere sociaalmaatschappelijke- en economische terreinen worden besproken aan de hand van drie thema's en stellingen. Ook zal er besproken worden waar de kansen liggen om zelf bij te dragen aan een respectvollere vreedzamere lokale samenleving.


Wilt u deze opbouwende dialoog aangaan? 
 

Kom dan naar de Harmonie, (kleine zaal Stadsgehoorzaal) aan de Schiedamseweg 5. Aanvang is 19.45 uur.

 

 Gerelateerd