Heb jij al een profiel op jouw school?

29-07-2020 Onderwijs Redactie

Het is bij sommige besturen nog steeds een modeverschijnsel om de scholen te voorzien van een profiel. Zo is er een flink aantal profielen erg populair bij mijn vroegere collega's. Wat te denken van het profiel Techniek? Zwaar gesubsidieerd, mag je van de minister dan een plannetje schrijven over de manier waarop jij het vak techniek in jouw school vormgeeft. Die schoolplannetjes zijn overigens inmiddels al van het internet af te plukken, zodat dat niet al te veel tijd hoeft te kosten. Je mag dan verder voor een flink kapitaal extra spulletjes kopen en je moet dan je leerkrachten nog zo ver krijgen om er ook af en toe wel iets mee te gaan doen. Maar dan heb je wel iets waarmee je de potentiële klanten naar jouw school kunt lokken.

Als jouw buurman nu net het profiel techniek heeft gekozen, dan moet jij natuurlijk een ander profiel kiezen. Bijvoorbeeld: 'de dansende school' of 'de Muzikale School' of: 'De Sportieve School'. En wat te denken van: 'De Creatieve School' of 'De School met de naschoolse Clubs'? En tegenwoordig hebben we ook nog de 'Vreedzame school' en de 'Early Bird' school.

Het wordt wel steeds lastiger om een origineel profiel te bedenken, maar gelukkig heb je daarvoor weer schoolbegeleiders die tegen betaling van een niet zo heel grappig bedrag jou en jouw team graag een uitgebreide cursus en training aanbieden om zo’n profiel te kunnen kiezen. Maar met een beetje creativiteit kom je zelf ook een heel eind. Bovendien zou je ook nog kunnen teruggrijpen op al bestaande profielen zoals Jenaplan of Dalton. Dat is wel even wat meer werk en je moet je dan helaas ook nog inhoudelijk bezighouden met het veranderen van het onderwijskundig profiel. Maar daar komen we ook wel weer doorheen. Niet dan? Ja toch?

Een onlangs nog heel populair profiel was dat van het 'gepersonaliseerde leren'. Al is men op veel scholen er al achter gekomen dat dit profiel lang niet voor alle leerlingen geschikt is, zijn er toch nog veel directeuren die er halsstarrig mee doorgaan om hun leerlingen aan de risico’s van dit profiel bloot te stellen. Tja, passie kan ook een handicap zijn, nietwaar?

Er gaat natuurlijk wel veel energie in zitten. In dat bedenken van een profiel, bedoel ik. Maar je moet wel. De anderen doen het immers ook. En we moeten nu eenmaal concurreren met elkaar. Anders gaan de kindertjes naar de buurman. Jammer toch, dat we intussen al lang niet meer praten over kwaliteit van het onderwijs maar denken in marketing termen zoals marktaandeel en PR-profielen.

Zonde van de tijd. En dat terwijl wij allang weten, dat ouders voornamelijk hun schoolkeuze maken op basis van de afstand tot hun woning en op hetgeen de buurvrouw over die school zegt. Een goede vriend van mij zegt het als volgt: ,,Het draait tegenwoordig alleen nog maar om de presentatie en de verpakking!''Gerelateerd