Gemeenteraad: Harde woorden over geschonden vertrouwen

26-03-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – In zijn eerste momenten als verkenner / informateur heeft Bert Blase vanavond in de gemeenteraad met de raad gesproken over de uitslag van de afgelopen raadsverkiezingen en geïnventariseerd welke zaken mogelijk belangrijk zijn voor een breed gedragen raadsakkoord.

Arnout Hoekstra van de SP sprak als eerste zijn waardering uit voor de wijze waarop ONS.Vlaardingen de afgelopen vier jaar zichtbaar was geweest in de wijken, maar stelde Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen vervolgens een aantal stevige vragen die vrijwel alle begonnen met ‘vindt u het normaal dat…’. Hoekstra noemde hierbij onder meer het aannemen van financiële steun van een gokautomatenhandel, het illegaal plaatsen van vele tientallen verkiezingsborden, het ‘binnenhalen’ van het tientje van Evides als een succes van ONS.Vlaardingen waar dat volgens Hoekstra niet het geval was en nog wat andere zaken die Hoekstra als tenminste onfatsoenlijk betitelde.

Bart Bikkers van de VVD, ook één van de winnaars bij de verkiezingen met 3 zetels, benoemde eveneens de harde campagne die ONS.Vlaardingen gevoerd had, waarbij er ‘scheuren in het vertrouwen’ zijn ontstaan, vertrouwen wat terug gewonnen moet worden. Bikkers noemde daarna de keuze voor Bert Blase als een niet erg voor de hand liggende. Bikkers wilde van Blase weten hoe en in hoeverre hij onafhankelijk kon handelen in de komende tijd, gezien de periode die hij eerder in Vlaardingen doorgebracht heeft.

Veel andere fractievoorzitters sloten aan bij Hoekstra en Bikkers en benadrukten op hun beurt dat het herstel van het onderling vertrouwen één van de belangrijkste zaken is. Enkele partijen verzochten daarbij ook nog eens om een integriteitsonderzoek, waarbij zaken die er tijdens de verkiezingscampagne gebeurd zijn goed tegen het licht moeten worden gehouden. Zijn er grenzen overschreden en zo niet, hoe moreel aanvaardbaar (of niet) zijn de campagnes geweest. Het verzoek sloot aan bij wat minister Ollongren van Binnenlandse zaken onlangs als voorstel noemde, namelijk toekomstige bestuurders onderwerpen aan een integriteitsonderzoek. Als waarschijnlijke bestuurder/wethouder zou dit een onderzoek naar (het handelen van) onder meer fractievoorzitter Frans Hoogendijk van ONS betekenen, immers hij was (deels) verantwoordelijk voor de gevoerde verkiezingscampagne.

Wie in ieder geval niet in de nieuw te vormen coalitie gaat zitten is de ChristenUnie/SGP, die zichzelf, bij monde van Ruud van Harten, tot een constructieve oppositiepartij ‘uitriepen’; niet ‘meeregeren’ samen met ONS.Vlaardingen dus.

Na een korte schorsing kwam Frans Hoogendijk met zijn antwoord op de gestelde vragen. ,,De campagne was ludiek en fanatiek, maar er zijn geen afgesproken regels overschreden’’, aldus Hoogendijk. ,,Ik zit hier nu vooral voor het proces en ga niet in op de individueel gestelde vragen’’. Hoogendijk zegde wel toe de antwoorden (op een ander tijdstip) te willen geven. ,,Deze avond is bedoeld voor iets anders, om het proces van een raadsbreed akkoord in gang te zetten''.

Over de keuze voor Bert Blase, waar ook sommigen vragen bij hadden, vertelde Hoogendijk dat er eerder afgesproken was (op 6 januari bij een lijsttrekkersbijeenkomst) dat de grootste partij de verkenner zou aandragen. ,,Bert Blase kent de bestuurscultuur, heeft veel ervaring en een groot netwerk’’. Een integriteitsonderzoek juicht Hoogendijk overigens toe: ,,Zo diep mogelijk wat mij betreft.''

 

Gerelateerd