Raad akkoord met Kadernota Binnenstad

28-01-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Op donderdag 26 januari is de raad akkoord gegaan met de plannen voor het centrum van Vlaardingen, vastgelegd in de Kadernota Binnenstad. De nota werd daarbij wel wat aangescherpt door een amendement, ingediend door Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP, die daarbij ondersteund en mede ondertekend werd door een overgrote meerderheid van coalitie- en oppositiepartijen.

Er ging wel enige discussie aan vooraf voordat een meerderheid van 30 stemmen de Kadernota aannam. Alleen de VVD stemde daarbij tegen. De liberalen voerden daarbij aan dat er hier sprake was van een ‘lege huls’; wat in de nota stond was vaag, onduidelijk en moest veel concreter. Fractievoorzitter Ver Kalf van de VVD pleitte er daarbij weer eens voor om nou eerst eens uitgebreid over het opstellen van een Stadsvisie te praten. ,,Als we het over kaders hebben, dan wilt u het over een visie hebben en als we het over visie hebben dan wilt u over kaders praten’’, antwoordde Erik van Pienbroek in het debat naar Kalf.

Dat de Kadernota slechts de grote lijnen aangaf was volgens een aantal partijen niet zo’n probleem. De uitgewerkte plannen van het college zou men immers op een later tijdstip in een Uitvoeringsnota te zien krijgen. Daar ging echter de wethouder over en niet de raad, aldus de VVD, en daar zat ook het grootste bezwaar van de liberalen. Er kon op een Uitvoeringsnota niet geamendeerd worden, dus de raad verloor daarmee grip op de zaak. ,,Ik zou wel gek zijn om dan een andere koers te varen dan dat de raad aangaf’’, probeerde (tijdelijk) verantwoordelijk portefeuillehouder Hans Versluijs nog. Uiteindelijk kwam de raad toch tot het besef  dat het belangrijk was om tijdens het proces niet alleen voldoende inzicht in de te ontwikkelen plannen voor het Centrum te hebben, maar ook zeggenschap. Wethouder Versluijs deed vervolgens het voorstel om met een aantal uitgewerkte scenario’s te komen, vergezeld van een bestedingsplan (wat zijn de kosten?) waarover de raad bij de Voorjaarsnota kon beslissen, waarna de raad in meerderheid met de nota instemde.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date