Raad wil sociale supermarkt

02-07-2016 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Soms win je en soms verlies je. Dat was het geval voor de PvdA tijdens het debat afgelopen woensdag over de beleidsnota Armoedebeleid. De partij diende een amendement in naar aanleiding van het officiële raadsvoorstel. Met het amendement wilde de PvdA de tekst van de beleidsnotitie wat scherper hebben en de doelstellingen van het college meer ambitie meegeven. Momenteel leven er zo’n 6000 mensen in Vlaardingen onder de armoedegrens en dat aantal moet voor de PvdA naar nul: ,,Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen alles doen dat in hun vermogen ligt om armoede te voorkomen en te bestrijden, met als doel: in 2025 geen inwoners meer die onder de armoedegrens verkeren’’.

Een mooi streven volgens de meeste partijen, maar onrealistisch om je daar op vast te pinnen. Het amendement haalde het niet en de tekst bleef zoals die was: mensen met een laag inkomen ondersteunen en stimuleren hun eigen kracht te benutten. Het amendement kon alleen op de steun van de eigen PvdA-fractie rekenen en werd met 28 stemmen tegen weggestemd.  Opvallend was dat bij het debat over het armoedebeleid het CDA en ONS.Vlaardingen niets te zeggen hadden, op een korte interruptie van het CDA na.

Samen met Leefbaar Vlaardingen werd ook een motie ingediend door de PvdA die het wel redde. Beide partijen riepen het college op om te onderzoeken of er een ‘sociale supermarkt’ opgericht kan worden. Als Vlaardingers  namelijk drie jaar lang gebruik hebben gemaakt van de Voedselbank dan stopt dat, terwijl de ‘ellende’  vaak nog niet voorbij is. Een sociale supermarkt kan dat probleem opvangen, want hier kunnen inwoners met een beperkt budget tegen gereduceerde prijzen voedingsmiddelen kopen. Zo’n supermarkt maakt gebruik van overgebleven voorraden (binnen houdbaarheidsdata) van reguliere supermarkten, waarmee het weggooien van voedsel ook nog eens belangrijk wordt teruggedrongen. Op verschillende plaatsen in Nederland bestaat dit fenomeen al.

Voor deze motie kregen de indieners wel ‘de handen op elkaar’ en deze werd dan ook unaniem aangenomen. Het college gaat onderzoek doen naar wat hiervoor nodig is en komt na de zomer met de resultaten hiervan.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date