Wethouder onder vuur in gemeenteraad

05-07-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vandaag vergaderde de gemeenteraad voor de laatste keer in het openbaar voor het reces, ofwel de zomervakantie voor politici. Volgende week donderdag echter is er nog een bijeenkomst in het inmiddels bekende strandpaviljoen  in ’s  Gravenzande, waar onderling nog gesproken wordt over het concept raadsprogramma, ofwel ‘wat gaan we de komende vier jaar nou eigenlijk doen?’

Het gebruikelijke ‘vragenhalfuurtje’ aan het begin van de vergadering werd door maar liefst zes verschillende raadsleden gebruikt om vragen te stellen aan het college over uiteenlopende zaken, waaronder  ‘Kan de sloop van de resterende sporthal bij de Lijnbaan niet uitgesteld worden, waar enkele organisaties nog gebruik van maken, totdat er bouwplannen zijn? (‘nee, want we willen zodra de plannen er wel zijn de grond al bouwrijp hebben’) en mag het college een bestemmingsplan aanpassen om arbeidsmigranten te huisvesten aan de Nijverheidsstraat (‘dat mag want u heeft het college een mandaat gegeven om dat te doen’) .

Halverwege de avond vond er nog een interpellatiedebat plaats, aangevraagd door raadslid Stefanie Solleveld van de PvdA, die van financieel wethouder Arnout Hoekstra wilde weten waarom er nu ineens gesproken wordt over financiële problemen , daar waar er eerst een boodschap werd afgegeven dat er geld over was. ,,Waarom heeft u hier niet over gesproken tijdens de formatie?’’ Solleveld stelde vervolgens een fors aantal vragen over de bedragen die genoemd werden in het onlangs verschenen “Meerjaren Financieel Perspectief” (MPF), waarin het lijkt of er inderdaad voor veel plannen weinig geld overblijft.  

Hoekstra werd vanuit verschillende kanten, waaronder door Ron Boers van ONS.Vlaardingen en Ivana Somers van de Leefbaren, vooral verweten dat hij over belangrijke financiële informatie beschikte voordat er een coalitie was gevormd en deze pas vrijgaf nadat de voltallige raad al over de plannen voor de komende vier jaar had gesproken. De wethouder probeerde de kritiek deels te pareren door te verwijzen naar kabinetsbeleid, waarbij er minder geld naar Vlaardingen ‘komt’, en naar een aantal zaken die al eerder begroot waren maar die nu eenmaal meer geld (zouden) kosten. Verder is het afwachten hoeveel het Rijk Vlaardingen toebedeeld de komende jaren, aldus de wethouder. Kortom, het kan vriezen of dooien.

Het verzoek van fractievoorzitter Ivana Somers om even te schorsen voor collegiaal overleg werd, opmerkelijk genoeg want nooit eerder gebeurd, in stemming gebracht en door een meerderheid afgewezen. ,,Een verzoek tot schorsing honoreren is niet meer dan een kwestie van fatsoen’’, zo stelde Ron Boers van ONS.Vlaardingen, waarmee hij zeker een punt had.

Voor Hoekstra was het de tweede keer in vrij korte tijd dat hij tenminste een wat ‘slordige’ indruk maakte; bij de discussie in de raad over de huisvesting van arbeidsmigranten op 28 juni maakte hij ook geen ‘stevige’ indruk en kreeg hij al een waarschuwing van Ivana Somers, om de raad vooral heel serieus te nemen.

Voor Stefanie Solleveld van de PvdA bleef er teleurstelling hangen: ,,Niet alle vragen zijn bevredigend of volledig beantwoord en wat valt er dus nog te bespreken op 12 juli?’’ Voor ONS.Vlaardingen was er reden om nog één keer een schorsing te verzoeken om een motie voor te bereiden: eentje die zich richtte tegen wethouder Arnout Hoekstra, zo klonk in de wandelgangen, en een 'motie van wantrouwen' hing in de lucht. Na lang en intensief overleggen kwam kort voor middernacht het nog niet 'verlossende woord' van raadslid Ron Boers: ,,We houden een en ander even aan totdat de vergadering vervolgd gaat worden''. Dat staat begin volgende week te gebeuren, want het lukte de raad vanavond niet haar agenda volledig af te werken.

 


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date